НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Къде какво кълве по родните водоеми към 19 април

актуално 19 април

Съобразяваме се с наложените забрани за риболов заради възпроизводството на рибите и в нашата ру­брика ще акцентираме върху все още разрешени во­доеми и такива със специален статут, където няма ограничения.

ЯЗОВИР „БАТАК“

Около така наречените втичала (вливащи се планински потоци) става към 19 април доста интересен риболов на родопския язо­вир. Масово хващаните риби са бабушки, а там, където има засилено рибно присъствие неизменно се навъртат и косту­ри. Това сега са основните цели за рибарите. Уклеят също е възможност да се спаси риболова при евентуални неудачи с други риби. По това рибарите идват с намерение да ловят основно на плувка, с всякакви червеи. Времето на дънните въдици ще дойде през лятото.

ЯЗОВИР „ИСКЪР“

Масирано рибарско присъствие се наблюдава по цялата разлята приустиева част. Според последни вести по-силен риболов става откъм стръмните брегове при Багера и Рим­ския мост. Това си личи и по множеството автомобили, сбу­тани по отбивките на пътя за Самоков. Ловят се предимно едри платики (половинка-кило), излизат вече и бабушки, и каракуди. Фидерните въдици са с предимство, понеже се из­исква по-далечно замятане. Плувкаджии също пробват и ня­кои намират път към рибите. По отсрещните брегове, откъм Филмовата къща, риболовът е по-слаб. Затова и отсреща рибарите са малко.

ЯЗОВИР „ОГНЯНОВО“

Доста противоречиви отзиви идват от яз. „Огняново“ към 19 април. Изразиха се някои разочарования от липса на ак­тивност, но има и удовлетворени от улова рибари. Ще от­бележим положителните вести. Ловили са „шарена“ риба: кефали, бабушки, костури, уклеи. Със съответното захран­ване и акцент на плувкаджийските въдици. Нивото е притес­нително ниско, но вероятно го задържат така, за да се поеме по-голяма вода при пролетни валежи.

ЯЗОВИР „СОПОТ“

Дълго време никакви вести нямаше от този толкова популя­рен язовир. Едва в последните дни се поразмърда риба, след очевидно закъснение през тази пролет. Хващани са каракуди на дъно в по-плитки разливи, масовите неголеми платички също се активизираха. Тепърва ще се чакат и рибите от „теж­ка категория“, каквито е известно, че присъстват в язовира. В обширната си част бреговете ще са достъпни през времето на забраната, така че ще следим какво става там.

ПРЕСЕВНИ НА ТУНДЖА

Твърде малко баластиерни водоеми попаднаха в разре­шителния списък на територията на Старозагорска област през тази година. Най-интересна е баластриерата при с. Ягода, откъдето всъщност дойдоха и първите вести за про­летно активизиране на бабушки. Сега вече се ловят и мору­наши, костури, уклеи. Там може да се получи занимателен риболов, както на фидер, така и на плувка. По другите раз­решени баластриери се ловят сходни риби.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ