НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Къде какво кълве по родните водоеми към 24 април

актуално 24 април

Съобразяваме се с наложените забрани за риболов заради възпроизводството на рибите, затова в наша­та рубрика ще акцентираме върху все още разрешени водоеми и такива със специален статут, където няма ограничения.

РЕКА ДУНАВ

В шестте прилежащи на Дунав области към 24 април има разрешени участъ­ци за риболов през забраната с изричното условие да се замята само от брега. Първите отзиви от шанса да се лови по това вре­ме са разнопосочни. Има данни за хващани морунаши, скобари, платики, но рибите не са повсеместно по крайбрежието и трябва да се положат усилия за локализирането им. Фидерните въдици са проверено оръжие за такъв риболов, но да се има предвид, че и попчетата са наблизо и стават все по-досадни.

ЯЗОВИР „ДОСПАТ“

Силен риболов на бабушки става в обширните по-плитки места около устието откъм град Сърница. Рибите са преобла­даващо едри и се ловят с еднакъв успех и на плувка, и на дъно. Даже се чува, че и каракудите вече влизат в играта. На попу­лярния родопски язовир винаги може да се очакват приятни изненади с американски пъстърви от всякакъв калибър. Поне докато не настанат трайните летни горещини.

ЯЗОВИР „КОПРИНКА“

Много положителни емоции преживяха рибарите в приусти­евите зони през тази пролет, но с настъпването на забраната споменатите територии вече са извън вниманието им. По дъл­боките участъци на яз. „Копринка”, които са оставени свободни за достъп към 24 април, засега няма кой знае какъв риболов. Основните забавления стават с бабушки и уклеи. Плувкаджиите може да бъдат приятно изнена­дани от някой кефал или костур.

ЯЗОВИР „ДУШАНЦИ“

Закъснялата пролет и влизащата студена вода отложиха ак­тивизирането на рибата в приустиевата част при вливането на река Тополница, където по традиция става силен риболов по това време. Сега разочарованията не са изключени, но все пак има шансове да се натрупа улов от бабушки и платики от средна големина. В язовира има всякакви хищници, но засега само кос­турите са възможни като улов. Уклеите са спасителен вариант, но са преобладаващо дребни.

БАЛАСТРИЕРА СЛИВЕНСКА ДУПКА

Каракудата е най-търсената риба на тази баластриера – една от двете, попаднали в разрешителния списък в област Сливен. Хващат се редки риби, но пък са предимно едри и затова си струва усилието. Пък и при липса на кой знае какви други въз­можности на водоема има всекидневно рибарско присъствие.

БАЛАСТРИЕРА ЛОЗЕН

Тази баластриера пък е най-интересната възможност за ри­барите от Пазарджик по време на забраната. Местни хора спо­делят, че е доста опоскана и там не бива да се очакват чудеса в риболова. Занимавка с дребни бабушки и уклеи може да се получи, за по-ценни риби си трябва и по-продължителен пре­стой, и доза късмет.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ