НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Баластриери и стари речни корита утешават рибарите

баластриери и речни корита

В периода на забраната за риболов заради раз­множителен процес на пролетно-лятно размножа­ващите се риби, за утеха на най-запалените риба­ри се оставят достъпни някои водоеми, обявени в списък към заповедта за забрана, подписана от земеделския министър. Като че ли най-голям инте­рес представляват обособените действащи или бивши баластриери, както и стари речни корита, наричани от рибарската общност корекции.

Повечето от големите реки в Северна България са кори­гирани още от времената на социализма. Старите речни ко­рита се заблатиха с годините, бреговете им обраснаха и ста­наха трудни за достъп. Някои пресъхнаха и бяха забравени, други обаче се подхранват от подпочвени води или от бли­зостта на реките и продължават да държат риба.

баластриери и речни корита

По тях може да се ловят хищници (щука, костур, даже може да изненада и сом), а има и достатъчно разнообразие от мирни риби (каракуда, платика, бабушка, червеноперка, лин, уклей).

Такива водоеми има във Великотърновско и Русенско (по поречието на Янтра), но корекции мамят рибарите и в Ловешко (по река Осъм), и в Плевенско (по реките Искър и Вит). Не всички попадат обаче в разрешителния списък, така че навременна справка ще по­могне да се избере подходяща­та за риболов дестинация.

Другите атрактивни възможности за риболов са баластриерите – някои край големите градове, други по поречието на Марица и Тунджа. Софиянци по тради­ция се радват на неограничен достъп до баластриери в землищата на Долни Богров, Чепинци, Световрачане, Че­лопечене. В Пазарджишко има обособени баластриери край Марица, а в Старозагорско – така наречените пресевни на Тунджа, някои свързани с ре­ката, други затворени и без до­пир до речна вода. Тази година са достъпни и два водоема от такъв тип в Сливенско.

баластриери и речни корита

Какви са „горещите новини” свързани с резултатен риболов по тези популярни обекти?

По корекциите на Янтра се получава резултатен улов на каракуда. Това е най-много­бройната риба там и не слу­чайно е най-чест гост в живар­ниците на местните рибари. Щуката също е сред търсените риби, но хищникът е привикнал при обичайното маловодие да живее в състояние на повише­но внимание и трудно се лъже, особено ако се търсят по-едри риби. Затова и в улова преоб­ладават щуки до килограм.

Динамичен и резултатен улов става по пресевните на Тунджа. Там в истински про­летен хит се превърна моруна­шът. Тази риба показва трайно присъствие през последните години и се налага като доми­ниращ вид, въпреки конкурен­цията на бабушки, платики, уклеи.

баластриери и речни корита

Като че ли софийските ба­ластриери засега разочароват, вероятно заради продължило­то хладно време през тази про­лет. По тях резултатите се дос­та скромни – ще се излъже я уклей, я бабушка, но като цяло силните риболовни дни се очакват.

Поне така твърдят рибари от „постоянното присъствие”, за които оптимизмът е неизменна черта от характера.

Както се вижда, възмож­ности за риболов по време на всеобщата пролетна забрана не липсват. Да не подценява­ме и частните и арендовани водоеми, които доста се нам­ножиха. По тях риба има дос­татъчно, но правилата са други и обикновено са на принципа „хващаш-плащаш“. Но си имат своите привърженици и в това няма нищо лошо. Важно е все­ки да намери удовлетворение от риболова по своя си начин.

Даниел ДОНКОВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ