НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Платиката се настани трайно в „Панчарево“, става доминиращ вид

платиката панчарево

Години наред ентусиазирани софийски ри­боловци полагаха усилия да заселят платика в язовир „Панчарево“.

Това обикновено ставаше след риболов на близкия язовир „Искър“, къ­дето тази риба има стабилна популация.

Хва­щаните от там платики се съхраняваха живи в подходящи бидони и се пренасяха, а краткото време за пътуване ги запазваше живи дори и да не са им осигурени най-подходящи условия при транспортиране.

Доколко такъв подход изпълняваше всички законови изисквания по зарибяването е друг въпрос, но е факт, че мисията на софиян­ци успя – платиката вече се настани трайно в „Панчарево“, въпреки, че имаше известни трудности с адаптацията в началото.

платиката панчарево

При­помняме, че години наред така и никой не съумяваше да хване от искърските преселни­ци и даже се чуваха мнения, че не й понася водата в близкия до столицата язовир, нари­чан открай време от софиянци Панчаревското езеро.

В днешни дни, щом стане дума за „Панчарево“ и евенту­ален улов от там, обикновено се започва с платика, после бабушка, уклей. Това са

рибите от така наречената „Голяма тройка“.

В недалечното минало тази условна класация изглеждаше различно. Имаше доста кара­куда и костур, но тези риби по една или друга причина загуби­ха позиции и сега не са масови.

платиката панчарево

Да споделя мнението си за инвазията на платиката и доминацията й ме накара един скорошен мой излет на язовира.

Реших да пробвам плувкаджийски риболов на сте­ната – едно от популярните и посещавани от рибари места. Нека уточня, че обрастването с водна растителност обхвана по-голяма част от бреговата ивица и завзе изцяло плитката приустиева част.

Слой от водни треви има и по стената.

Това до голяма степен ограничава възможностите за замятане на въдици от каме­нистия бряг. По тази причина рибарското присъствие там в последно време не е такова, каквото помним от по-далечни години.

Намерих време за риболов в делничен ден и наоколо няма­ше много ентусиасти. Бях при­готвил две въдици – болонеза и мач. Тръгнах с болонезата, но с леката линия не можех да постигна желаната дистан­ция. Реших все пак да търся риба в по-дълбока вода (поне 4,5-5 метра), което налагаше да замятам по-навътре. Зато­ва предпочетох мачовата въ­дица. Подходих с класическо захранване с по-тежки топки, а стръвта ми беше двойка бели червеи тип „мартеничка“.

Бър­зо се събраха риби на петното и започнах да трупам актив. На ранина кълването беше много приятно, на моменти дори ин­тензивно. Имах и пропуски, но с времето натрупах приличен актив.

За престоя си от около 6 часа (до ранния следобед) хванах общо 26 платики от различна големина и една-единствена бабушка. Друга риба така и не се обади. Е, как да не твърдя за такава доминация.

платиката панчарево

При това имах 3 платики от искърските „тави“, другите бяха по-дреб­ни, но достатъчно израсли, за да ми доставят истинско удоволствие и безусловно да впиша този излет в графа „ус­пешни“.

Накрая изсипах обратно живарника, за да дам шанс на рибите да се размножат. Стига ми само тази награда – да ос­тавят „Панчарево“

свободен по време на забраната.

За мен това е най-интерес­ната дестинация в района на столицата.

Дотук нищо не споменах за щуката, а тази риба също за­служава внимание. При това с отпаднала вече забрана, заради преминал размножите­лен период.

Заблатяването на водоема и последвалото го об­растване с водна растителност става все по-застрашително и притеснително и за рибари, и за местната общественост.

Но има и хубаво в лошата тенденция,а това е, че се създадоха ти­пичните местообитания за зъбатия хищник и той се въз­ползва в пълна степен от това.

Сега щуката я има навсякъде, а рибарите все повече се при­страстяват към нея. В приусти­евата част даже влизат с лодки да я ловят целенасочено сред килимите от водорасли.

Там е истинско царство на щуката, което мами и спинингисти, и традиционалисти с въдици на тапа и живи рибки за стръв.

Пламен ГЕОРГИЕВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ