ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Къде какво кълве по родните водоеми към 19 юли

актуално 19 юли

ЯЗОВИР „ИСКЪР”

Към 19 юли фидеристите продължават да трупат успехи с платики, ма­кар че има тенденция към издребняване. Напоследък риби над половинка излизат рядко. От друга страна рибарите се жалват, че платиките налагат такава доминация, че други риби просто не влизат в живарника. Такова е положението по цялата брегова ивица от Щъркелово гнездо до Багера, къде­то са типичните места за такъв риболов. По някоя каракуда може да разнообрази улова на Шипочанския залив. Тролигн­гов риболов също се практикува, но хищниците рядко издават присъствие.

ЯЗОВИР „СЪЕДИНЕНИЕ”

Платики, каракуди и бабушки са всекидневният улов на рибарите, като първите риби в списъка имат приорирет и са най-масови. Не са едри, но кълват почти повсеместно и с тях занимавката е гарантирана. Да се има предвид, че плитките участъци са обрасли с водорасли и това затруднява работата с въдиците. Откачания на риби също са чести, заради рискова­та зона с преход през тревите. Има и друг проблем за рибарите – изобилие от раци, които често налитат на примамките.

ЯЗОВИР „КОПРИНКА”

Някой и друг шаран се извади по язовир „Копринка”, колкото да се разчуе към 19 юли за такива попадения. Но да се чака целнасочено е ми­сия с несигурен резултат. Рибарите се забавляват предимно с улов на каракуди и платики, които са най-достъпните риби в разгара на лятото. Те обаче са на типичния летен режим „сутрин-вечер”. По крайбрежието замятат въдици на тапа и хващат щуки, но не са големи. Предимно такива около мерни­те граници или малко нагоре. Костурите също се активизират привечер.

ЯЗОВИР „ЙОВКОВЦИ”

Биваци на сомаджги има на много места по красивия ста­ропланински язовир. Идват новини за хващани хищници в ди­апазона от 3-4 докъм 10-15 кг. Залагат се основно въдици на буй. Другата топновина от там са едрите каракуди. Не всеки съумява да ги надхитри, но местни рибари са им изучили ма­ниерите и трупат активи най-вече с фидерен риболов. За тях силните периоди са сутрин на ранина и после чак привечер.

РЕКА СТРУМА

Да се лови скобар на Струма през летните месеци е много трудна задача с несигурен резултат. Но има запале­ни скобарджии, които друга риба не признават. Та такива споделят за някои успехи по реката при благоевградсктото село Бело поле – по десетина риби от средна големина за деня и то с кратки периоди на активност. Трохата про­дължава да е най-актуалната стръв. Любопитно е, че на нея налитат и мрени. По Кресненското дефиле залагат и за сом, с променлив успех.

РЕКА РОСИЦА

Щукари се хвалят с уловени „тигрици” на тапа с жива риб­ка по вирове със забавено течение в района на с. Ресен. От обичайните риби ще се излъже някой и друг кефал, но чак по вечерно време.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ