140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Къде какво кълве по родните водоеми към 4 юли

актуално 4 юли

ЯЗОВИР „БАТАК”

Рибарското присъствие се увеличава с всеки изминал ден и това е нормално с напредване на лятото по големите ро­допски язовири. Засега шараните са рядка слука на „Батак”, но пък има алтернативи с бабушки и каракуди. Хищниците също са активни. Доскоро този язовир се славеше с голямата популация от костури, но напоследък щуките вземат превес и това си личи по наличието на много типично щукарски въдици на тапа с жива рибка.

ЯЗОВИР „КОПРИНКА”

Към 4 юли изненадващо добри резултати са реализирани с улов на бяла риба на джигови примамки от лодка, което не е типично за лятото. От брега, където биваците също са опасали всички достъпни брегове, се лови основно каракуда и платика с дънни въдици. Но вече се забелязва поляризиране на активността в сутрешните и вечерни часове. В жегата през деня рибите бият отбой и хората се отдават на почивка.

ЯЗОВИР „ЙОВКОВЦИ”

Сомове на буй ловят търновски рибари на красивия ста­ропланински язовир. Трофеи няма, но риби докъм 10-15 кг са хващани през последните десетина дни. Другата новина от там са каракудите – кълват по-рядко, но пък има и риби по кило, а това си е тръпка и има интерес към тях. Залагат въдици в близост до плантациите от треви, които са опасали обширни територии в бреговата зона. Спинингисти търсят и щуки, но с променлив успех. На тапа налитат предимно дреб­ни щуклета.

ЯЗОВИР „ПАНЧАРЕВО”

С оглед близостта на язовир „Искър” , където става добър риболов на платики, рибарското присъствие на „Панчарево” е по-скромно. На стената и откъм Гъбата залагат фидерни въ­дици и хващат по някоя и друга платика. Преобладават риби от средна големина, но има и „тупалки” измежду тях. Разно­образие може да се получи с бабушки и костури, които също вземат предлаганите червеи. Като че ли риболовът на плувка е по-слабо ефективен.

РЕКА ЯНТРА

Към 4 юли продължават рибарските неволи по река Янтра. Дълго вре­ме беше маловодна, после придойде и стана прекалено голяма. Сега се кротна, дъното се поизчисти от микрово­дораслите и може да се каже, че рибите започват да „вли­зат в час”. Чува се вече за хванати сомове, а има вести и за шарани от всякакъв калибър. Но все още се играе „ва банк”, риби от обичайните така и не може да впечатлят с изявите си.

РЕКА МАРИЦА

Има някакво раздвижване на хищниците, за което инфор­мират изявени спинингисти. Хващани са вече распери, изли­за и по някой неголям сом. С въдици на тапа пък примамват и щуки по обособени места с тиха вода около растителност. И всичко това в района на Пловдив и близки дестинации надолу по течението. Мряната също е активна и осмисля риболова на плувкаджии и фидеристи. Уточняваме, че реката се обита­ва от маришка мряна, подвид на черната мряна.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ