ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Измира риба в река Златаришка

риба река златаришка

Множество тревожни сигнали алармираха за наличие на мъртва риба по бреговете на Златаришка река в района на старопланинското градче Златарица във Великотърновска област.

Извършени са проверки на място от експерти на РИОСВ-Велико Търново, съвместно с Регионална лаборатория-Велико Търново към Изпълнителна агенция по околна среда.

Действително е потвърдено наличие на умрели риби в реката. При огледа на място е установено, че водата в реката е увеличила нивото си след проливния дъжд в района на гр. Елена и гр. Златарица. Тя е със зеленикав цвят, мътна и с миризма, характерна при органични разлагания.

Въпреки увеличеното количество вода в р. Златаришка продължават да се наблюдават застойни участъци, в които се задържат увлечените от водното течение екземпляри риба.

Взети са водни проби от реката, на моста в близост до ПГМСС „Никола Златарски“, като измерените показатели за качеството на водата показват, че количеството разтворен кислород е 0,2 мг/л, наситеност с кислород 3,0%, температура – 27 градуса и електропроводимост – 1151 µS/см.

Морът по рибите е вследствие на занижени количества на кислород във водата.

От получените резултати може да се заключи, че вследствие на падналия проливен дъжд, следващ продължително засушаване и маловодие, от речното легло с придошлите води са вдигнати стари отлагания и обраствания. Високите температури на въздуха и водата спомагат за процесите на бързо разлагане и неприятна миризма.

***

Припомняме, че измиране на риба бе установено наскоро и в река Янтра, в района на Велико Търново. И там като причина бе изтъкната липсата на достатъчно кислород във водата, заради маловодие и затлачване в застойни участъци.

Младен ДОБРЕВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ