ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Измира риба в Янтра при Велико Търново

измира риба янтра

Множество сигнали от рибари и будни граждани за намерени мъртви риби в Янтра са получени в РОСОВ-Велико Търново.
Екоекспертите са извършили проверки на посочените места по завоите в чертите на града. Взети са проби от водата в района на Стамболовия мост и Паметника на Асеневци
Резултатите показват, че в този участък на р.Янтра има липса на кислород, но предвид летния период, замерените стойности са характерни за повърхностните води.
Причината за изчерпването на кислорода във водата се обяснява с наличието на голямо количество задържани утайки/наноси, маловодието, високите температури и забавеното течение на реката, както и силното замътване на водата от обилния дъжд, паднал преди дни. Проверката е извършена от експерти на РИОСВ-Велико Търново, съвместно с екип от Регионалната лаборатория в областния град към Изпълнителната агенция по околната среда
Взетите водни проби ще бъдат изследвани в лабораторни условия по показатели: азот амониев, азот нитритен, азот нитратен, общ азот, ХПК, БПК5, орто РО4 (като Р), общ фосфор (като Р) и неразтворени вещества, при което ще се установи дали е налично химическо замърсяване.
Младен ДОБРЕВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ