ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Eсенният дунавски хит: Бял амур

дунав бял амур

В началото на лятото Дунав течеше го­лям и размътен, даже дотолкова, че в някои дни не ставаше за риболов. После засуши, настъпиха типичните летни горещини и ре­ката започна да се отдръпва, за да се стиг­не до критично ниски нива още през август. Сезонните колебания в нивото са нещо нормално, стига да не се отива в крайности, но и това се случва понякога.

За риболовците, залагащи „тежката арти­лерия“ (дънни въдици за големи риби), най-благодатното време е есента. Казват им шаранджии, но като че ли през последните години белите амури са цел номер едно за бивакуващите дълготрайно по бреговете на реката. Защото и да се извади някой и друг шаран, може и да не се стигне до риби с впечатляващи габарити. Докато дори само един бял амур надхвърлил 20-килограмовата кота е достатъчен, за да се приеме излета за успешен.

дунав бял амур

А може и няколко такива гиганта да нале­тят по време на престоя. Даже нищо чудно някой да надхвърли и 30-килограмовата граница.

Да видим какво показва практиката на дунавските ри­боловци. Времето на големите амури настъпва някъде към края на август, когато се хва­щат първите трофеи. Все пак двата пикови месеца са сеп­тември и октомври. През този период вести за извадени го­леми амури идват от различни райони по поречието.

Показват се снимки с трофеите

Понякога има и видеокли­пчета на ваденето, за повече достоверност. Някои риболо­вци не желаят да отбележат местонахождението си, други го правят с удоволствие – въ­прос на гледна точка. Но в тези времена на гласност и модер­ни комуникации трудно може да се опази такава тайна. За отделен трофей – да, но че кълве риба в определен учас­тък на Дунав се разбира много бързо.

дунав бял амур

Обикновено

най-подходящите територии са постоянно заети

и там случайни хора трудно ще се доредят. Местата се захран­ват регулярно и се предават на следващата смяна от свои хора. Известно е каква тактика се е утвърдила като печелив­ша в улова на големите мирни риби по Дунав и в тази посока никой не си позволява да се от­клонява с излишни импровиза­ции. Да споменем накратко за какво става дума.

На първо място – по-продължителен престой

край реката от поне 3-4 дни, а още по-добре седмица. После – избор на подходящ терен за риболов, със солидна дълбо­чина на достъпна за бреговите въдици дистанция и най-ва­жното – методично захранване на мястото с царевица.

дунав бял амур

Относно оборудването на „дънната артилерия” изисква­нията са да се ползват здрави прътове с масивни макари и влакна от порядъка на 0,40-0,45 мм. Това може да се при­еме като класика в дънния ду­навски риболов. Утежняването се състои от тежки плоски те­жести, куките са големи – №1-2 или още по-големи – № 1/0-2/0. Стръвта е царевица, най-често гарнирана с обемна топка ца­ревичен качамак. Запознатите с тънкостите на риболова са наясно, че понятието „царе­вица” като стръв за рибата е доста широкообхватно. Някои ползват готовите фирмени бурканчета, които се продават в риболовните магазини с обо­значен на етикета специфичен аромат. Други залагат на до­машното производство – леко запарват стара царевица и се задоволяват с натуралния й аромат, трети пък ползват та­кава в млечна зрелост – всичко е въпрос на лични предпочита­ния, базирани на опита от пре­дишни излети. Но в какъвто и да е вид, именно това е доказа­ната във времето стръв за ду­навския амур и едва ли някой ще оспори подобно твърдение.

Всякакви други идеи за при­мамване на мирните гиганти от бял амур имат по-скоро екзотичен прив­кус и дори да дадат някакъв резултат, то той едва ли ще е траен. В по-далечното минало дунавските риболовци гледаха на монтажите „на косъм“ с лека насмешка, но сега не е така. Наложиха се бързо и безапе­лационно. Все по-малко хора набучват царевицата директно на куката.

дунав бял амур

Интересът към тази риба не е случаен

Тя е силна и величествена във вътрешните водоеми, как­во ли остава за Дунав, където течението сякаш й дава криле при съпротивата.

Битката с гигант бял амур се превръща в едно незабрави­мо преживяване, особено ако завърши с успех. Защото чес­то се случва рибата да излезе победител – да се заплете в подводни препятствия, да скъса влакното или просто да се откачи при безкрайните маневри, които предприема. Така че, всеки със своите шансове…

Младен Добрев

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

© 2020 Съюз на ловците и риболовците в България Всички права запазени Снимки: Unsplash.com Поддръжка: Дигитална Агенция “Пиксел Вижън”
Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ