140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЕК предлага квоти за улов на калкан и цаца в Черно море

черно море квоти

Европейската комисия прие предложението си за въз­можностите за риболов през 2023 г. по отношение на Средиземно море и Черно море. По този начин се насър­чава устойчивото управление на рибните запаси.

Специално за Черно море предложението предвижда ограничения на улова и квоти за запасите от калкан и цаца. За цацата Комисията предлага да се запази огра­ничението на улова от 2022 г. По отношение на калкана равнищата на общия допустим улов (ОДУ) и квотите ще бъдат определени и приети на годишното заседание на Генералната комисия по рибарство (GFCM), което ще се проведе през ноември, т.г.

Предложението на Комисията ще бъде допълнено на по-късен етап, в зависимост от резултатите от годишното заседание на GFCM и наличието на научни становища относно състоянието на рибните запаси.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ