ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Къде какво кълве по родните водоеми към 25 октомври

актуално 25 октомври

ЧЕРНОМОРИЕТО

За бума в улова на паламуд по нашето Черноморие често се говори към 25 октомври, но това все пак е приоритет за про­фесионалните рибари. Любителите имат други приоритети. Зарганите са при нас, правят се силни серии с тях. В добри дни само за няколко часа се хващат десетки риби. Но понеже са много мобилни не може да се гарантира успех. Затова се случват и разочарования. Сафрид и чернокоп също се лови, кефаловите риби винаги са интересни. В тези дни по морето все някаква риба ще се намери.

ЯЗОВИР „ИСКЪР“

Имаше отлив в изявите на платиките в по-ранната есен, а сега фидеристи отново се хвалят с добри попадения по бреговете под Самоковско шосе в приустиевата част. За­мята се на максимална дистанция и се залага преди всичко на сутрешните часове докъм обяд. Ударите са редки, но от едри риби. Костурите показват активизиране, но все още са доста пръснати и трудно се локализират. Тепърва там ще се търсят бели риби с джигов риболов от лодка.

ЯЗОВИР „ДОСПАТ“

Бавно и полека към 25 октомври костурите се очертават като приоритетна цел по Родопската перла в дните на напредващата есен. Ло­вят се повсеместно и по всички популярни методи. Плувка­джии ги примамват с подаване на малки дози бели червеи и ги ловят с тях. Живата рибка също върши добра работа, осо­бено ако се търси подборен улов на по-едри хищници. Вли­защите с лодки търсят американски пъстърви, има ги, но не всеки съумява да ги намери. От мирните риби все още може да се ловят бабушки.

ЯЗОВИР „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“

Замятащите дънни въдици за шаран обикновено не дочак­ват такива риби. Утехата е в каракудите, които може да ос­мислят престоя. Редки са, но само едри, от половинка нагоре. Кълват обаче основно през нощта, а времето на разрешения нощен риболов изтича. Това да се има предвид от желаещи­те да си опитат късмета там. Занапред вниманието ще се насочи към костурите. Заслужава си да им се отдели време.

ЯЗОВИР „БЕЛИ ЛОМ“

Рибарската инвазия на този язовир продължава, въпреки захлаждането на времето. Сега биваци за дълготраен рибо­лов почти няма, но хората идват и само за ден престой. Това е заради засилената активност на шарани. Масовите са око­ло мерните граници, от миналогодишни зарибявания. Но има и попадения от трофейни риби, някои от които добиха извест­ност. Джемал Фатме улови 18-килограмов шаран, хванати са и други риби, надхвърлили 10-килограмовата кота.

РЕКА ОГОСТА

След времето на пъстървите, а по-късно и на щуките, напо­следък за тази река се говори по повод хващаните бели мре­ни. И то такива вести идват от различни участъци от средното и долното течение. Ловят ги на плувка, на возене, като белите червеи обикновено служат и за захранване, и за примамка. Преобладават мрени от кило нагоре, с които битките са много яки.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ