НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Румънската и нашата агенция извършват съвместни проверки по Дунав

проверки дунав

Съгласно план за сътрудничество между Изпълнителната агенция по рибарство и ак­вакултури (ИАРА) и Румънската агенция по рибарство (ANPA) е извършена съвместна проверка от инспектори на двете институ­ции във водите на река Дунав от р.км 376 до р.км 596. Целта на проверката е спазване на правилата за извършване на регламентиран риболов. В хода на акцията, в района на гр. Силистра са извадени два немаркирани риболовни уреда и 20 кг риба от вида ша­ран и щука, които са освободени и върнати незабавно във водата. Проверени са общо 24 риболовни кораба по р. Дунав, като са съставени два акта от страна на румънците и един от наша страна.

По вътрешните водоеми също се осъ­ществява контрол.

След подаден сигнал на тел. 112 за забе­лязани бракониерски посегателства в язо­вир „Мандра“, екип от бургаски инспектори е извършил проверка с патрулна лодка. На посоченото място са установени 20 мрежи с обща дължина 2 хиляди метра. Уловената в тях риба (платика и сребриста каракуда) е освободена и върната обратно.

Служители от ИАРА-Варна са извърши­ли масирана проверка по суша и вода на язовир „Цонево“. Открити и иззети са 100 м бракониерски мрежи. Уловената риба (бяла риба, костур и сребриста каракуда) е осво­бодена. Проверени са и лица, извършващи любителски риболов. При тях не са конста­тирани нарушения.

Проверка на езеро Дуранкулак са извър­шили инспектори от ИАРА-Добрич. Това е станало след подаден сигнал на тел. 112. При обхода с лодка са установени 150 м бра­кониерски мрежи, които са иззети, а улове­ната в тях риба (сом, бяла риба и каракуда) е върната във водата.

Бракониерски мрежи са извадени и от ус­тието на река Янтра при с. Кривина. Там в акцията са участвали служители на ИАРА от гр. Свищов. В мрежите не е имало уловена риба.

***

От ИАРА напомнят, че за всякакви брако­ниерски посегателства и нерегламентиран риболов гражданите може да сигнализират на тел. 112.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ