НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Започна уловът на бяла риба на джиг

бяла риба джиг

Мекото време през октомври и началото на ноември сякаш позабави активизирането на хищниците, но с по-трайното захлаждане към средата на месеца нещата придобиха нор­мален вид. Все по-често се чуват новини за улов на бели риби на джиг – и от лодка, и при замятане от брега. Показателно е, че в почив­ните дни цяла флотилия от лодки от всякакъв вид и калибър атакуват някои от големите ни язовири – „Искър“, „Копринка“, „Жребчево“, „Пясъчник“ и др.

Този риболов стана много популярен попу­лярен през последните години и печели все повече почитатели. Силиконовите имитации на пазара са в изобилие, производители от знайни и незнайни фирми дотолкова са се усъвършенствали, че този тип примамки са напът да изместят дори вездесъщите вобле­ри по ефективност. Поне през късната есен, когато са на върха на славата си. Стига все пак да попаднат в опитни рибарски ръце, кои­то знаят какво да правят с тях.

бяла риба джиг

Сега няма да говорим за конкретния избор на примам­ки за джигов риболов, това сме го правили многократно. Важно е обаче да има опти­мален баланс между самата силиконова рибка и утеж­няващата джиг глава. И да се спази принципа: колкото в по-дълбока вода се лови, толкова по-солидно утежня­ване ще трябва, за да потъва максимално бързо и съще­временно да има нужната чувствителност на линията.

Замятаме, изчакваме да потъне до дъното и започва­ме бавно притегляне

с кратки или по-продължител­ни паузи. Идеята е имитаци­ята да привлече вниманието на някои бдителни очи и да възбуди хищните инстинк­ти. Може да имитира ранена рибка, или такава, която без­грижно се рее по дъното с леки подскоци тук-там. Бяла­та риба е много постоянна в непостоянството си. Веднъж ще нападне жертвата при подскок, друг път при плавно придвижване, трети пък кога­то е в покой. Ако изобщо този тип силиконка я впечатли. За­щото много често се случва в ранните часове на деня да харесва един цвят, по обяд да си пада по друг, а приве­чер – по трети.

Не стига всички тези капри­зи, ами и кълването е много пасивно

Ще се забележи съвсем леко задържане, понякога из­разено само с плавно навеж­дане на върха на въдицата. Така нареченото „сторване“, при което задължително следва отривист мах за заси­чане. Ако тревогата е фалши­ва, продължаваме притегля­нето в установения ритъм. Може да се окаже пропуснато кълване, затова вниманието е удвоено. В този смисъл е важно линията да се държи максимално изпъната, без да се допускат каквито и да е хлабавини.

бяла риба джиг

Ако се лови от лодка, най- добре тя да е стационарна, закотвена стабилно на място, което вече е проверено със сонара

и дава признаци на живот отдолу. В късна есен рибите се групират в дълбока вода, ще се намери пасаж на 8-10, дори 12 метра дълбочина. При успешно засичане и усе­тена тежест от съпротивата на закачена риба, изтегля­нето нагоре да е максимално плавно, дори да е по-дребна. Рязката смяна на дълбочи­ните ще я погуби, а това не е желателно, ако се работи на принципа „хвани-пусни“.

Често прилагана тактика е в хода на деня да се обла­вят няколко различни зони на язовира, които вече са били изследвани и се знае приблизително къде може да се очаква добър риболов. Наличието на групирани лод­ки в относително малък диа­метър е показателно, че там се върти риба. Но не всички са достатъчно отзивчиви и е възможно непознати колеги да ви подведат с фалшива информация. Най-добре е чисто визуално да се просле­ди кой какво вади при идване в неизучен район.

Много е важно също да се прояви търпение. Често се случва в сутрешните часове да няма активност или да се хване някоя епизодична риба. Ако времето в следо­бедните часове омекне и се успокои, ето ви предпоставка за активизиране на хищници­те от „втората смяна“. Затова да се бие отбой след едва 2-3 часа престой на вода не е уместно решение. Е, освен ако времето се е променило към по-лошо. Все пак сме на прага на зимата и всичко може да се очаква. Задуха ли вятър, завали ли, нека не си създаваме излишни екстрем­ни ситуации в средата на язо­вира. Я по-бързо газ към бре­га и прибиране на въдиците. Дори и в пиковия сезон на джиговия риболов никой не е застрахован от капотиране…

Даниел ДОНКОВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ