НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Къде какво кълве по родните водоеми към 6 декември

актуално 6 декември

ЯЗОВИР „ТИЧА“

На яз. „Тича“ има редки, но пък само едри костури от половинка нагоре. Ако в хода на деня към 6 декември се хванат 5-6 такива „тупалки“, може да се възпри­еме като добро постижение. Такова мнение изказаха спининги­сти от гр. Шумен, които често наобикалят язовира в мрачните дни на късната есен. Имали са и по-добра слука във времето на „златната есен“, но напоследък рибите са станали по-трудни и попаденията са много епизодични. И то основно на джигови примамки в дълбока вода.

ЯЗОВИР „БАТАК“

Цяла есен акцентирахме върху улова на костури и щуки от родопския язовир, а ето че и друг хищник напомни за себе си. На снимката Люси Дремалов показва бяла риба, уловена на си­ликон в подстъпите на стената. И все пак костурите са най-ве­роятен улов там – от лодка на джиг или от брега на жива стръв. Този риболов ще продължи и занапред, освен ако зимата не влезе предсрочно в правата си. При евентуално заледяване нещата ще се променят, но засега такива изгледи няма.

ЯЗОВИР „ОГНЯНОВО“

Пусто и безлюдно е било на бреговете на язовира през мина­лия уикенд, а само допреди месец там имаше солидно рибар­ско присъствие. Към 6 декември едва неколцина смелчаци са потърсили късмета си по бреговете – с някой и друг неголям костур. Имало и бонуси – редки, но пък едри кефали. Всичко това при риболов на плувка и регулярно стреляне на бели червеи с прашка. Мир­ните риби са се покрили окончателно.

РЕКА СТРУМА

Рибата по Струма вече окончателно премина в зимен режим. Групира се по обособени места и ако прави дневни преходи, то е на малки разстояния. Това касае предимно скобарите, но успоредно с тях се ловят и морунаши. На най-перспективната дестинация при благоевградското село Бело поле става рибо­лов, но има и ялови дни. При Железница и Симитли също се групират доста рибари. Друга перспективна дестинация сега е при с. Крупник. Имаше период на повишено ниво след валежи­те, но реката бързо се оттече.

РЕКА ОСЪМ

По някой и друг кефал хващат упорити риболовци в райо­на на Ловеч и близките села надолу по течението Умаревци и Йоглав. Най-често се лови на плувка с бели червеи за стръв и съответното захранване. След продължително маловодие ре­ката се съживи от падналите валежи, а това дава надежди и за по-добри дни в риболова. Но вероятно ще е при типично зимни условия.

БАЛАСТРИЕРА ДОЛНИ БОГРОВ

Щукарите аха да приберат въдици с трайното застудяване и гледката към заснежените витошки върхове, а някой зъбат хищник ги сюрпризира изневиделица и така закриването на се­зона се отлага. До края на ноември се хващаха щуки по тази со­фийска баластриера. Не големи, най-често такива от половинка до кило и половина. Най-надеждни са въдиците на тапа с живи каракудки за стръв. Спинингистите вече прибраха такъмите в очакване на по-добри дни.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ