НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Връбнишките рибарници са облагородени и зарибени от рибарската дружина на ЛРС-Годеч

рибарската дружина в годеч

Идеята да се създаде отделна дружина за рибо­ловците в състава на годечкото сдружение въз­никва през далечната 2005 г. Тогава са се записали 40 риболовци от града и региона. От учредяване­то до ден днешен председател е Димитър Дими­тров, местен човек, закърмен и отрасъл с идеите на риболова.

Зам.-председателят Денислав Симеонов също е ангажиран всекидневно с проблемите на риболовците. С годините съставът на рибарската дружина­та нараства, като достига до 180 човека. Сега в рибарската дружина членуват 140 риболовци, сред които има над 20 деца. От 2016 г., с решение на ръководството, е кръстена Рибарска дружина „Балканка“.

Целта пред тази организа­ция е да създаде благопри­ятни условия за риболов на хората от старопланинското градче и околните села. От общината са им предоставили за стопанисване Връбниш­ките рибарници.

рибарската дружина в годеч

Това са три обособени отделни водоема, строени някога за рибарници. Намират се на 2-3 км са от Годеч, в южна посока. До тях има здрав път и са достъпни по всяко време от годината. Почистват ги, стабилизират дигите, облагородяват брего­вата ивица. Системно ги за­рибяват. Всяка година пускат по 500–700 кг отрасли риби – шарани, амури и толсто­лоби. Във водоемите има и типичното местно население – каракуди, бабушки, лино­ве, слънчевки. Срещат се и хищници – сомове, щуки, ко­стури. Това е завидно рибно разнообразие за неголемите водоеми с обща водна площ от около 60 дка.

Мястото става любима дес­тинация за спорт и семейна почивка. През последните го­дини Връбнишките рибарници стават популярни, като инте­ресна риболовна дестинация и за хора от по-отдалечени градове, включително и от София. За това и в състава на дружината има такива хора, но местните риболовци нямат нищо против, стига всеки да спазва правилата в риболова и да показва етика. Все пак 70% от членовете са местни хора.

рибарската дружина в годеч

Стана хубава традиция от­криването на риболовния се­зон през юни да се превръща в празник край водоемите. Че­решката на тортата във весел­бата са детските състезания по риболов. При последното издание, преди да ни връхле­ти ковид-пандемията, повече от 50 деца дошли с въдици, да премерят сили и да покажат кой е по-по-най. Разбира се, определят шампион и неговите подгласници, но награди има за всички участващи – ри­боловни пособия, осигурени от сдружението на ловците и риболовците в Годеч.

рибарската дружина в годеч

Трябва да уточним, че ръко­водството в лицето на предсе­дателя Андрей Иванов и ръко­водителя Радослав Димитров е много добронамерено и вся­чески се стреми да подпомага дейността на рибарската дружина. Средствата за зари­бяване идват от отчисления от членския внос. Заделят пари и за други дейности. Наскоро се наложил авариен ремонт на една от стените, заради появили се пукнатини. Докарали механизирана тех­ника и своевременно дигата е укрепена, за да не се стига до критични ситуации при пълно­водие.

Младен Добрев

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ