НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Къде какво кълве по родните водоеми към 6 март

актуално 6 март

ЯЗОВИР „ПЯСЪЧНИК“

На яз. „Пясъчник“ все още към 6 март има мераклии, които влизат с лодки в търсене на елитни хищници, най-вече бели риби. Джиговият риболов си остава приоритетен там, но времето на бялата риба изтича. Сега и да се хване нещо, резонно е да се връща обратно, понеже предстои брачен период. Занапред спинингистите ще се съсредоточат към костурите. В района около стена­та се хващаха едри бодливци в един немалък период през февруари.

РЕКА МАРИЦА

Преобладаващо маловодна и бистра течеше Марица, а това определено усложняваше нещата с риболова. И все пак се чува за хващани едри кефали в района на Пловдив, както и надолу по течението. Този риболов се основава на регулярно стреляне на бели червеи по трасето, което съби­ра кефалите. Скобар и морунаш също се лови, по някои от утвърдените дашни места при Симеоновград и Харманли. Чува се и за хванати първи сомове напоследък, но тази информация е по-скоро „от ухо на ухо“.

РЕКА ИСКЪР

Единични едри кефали са изненадали приятно софийски риболовци при скорошен рейд в района на с. Лакатник в Ис­кърското дефиле. Продължава да се лови скобар и морунаш по вировете в Червен бряг. Но това са си местни риби. Те­първа ще се очаква и прииждането (пролетната миграция) на дунавските морунаши, които се посрещат с голям ентусиа­зъм в рибарската гилдия по цялото долно течение на реката.

РЕКА ЯНТРА

Без да изпадат в еуфория, към 6 март рибарите наобикалят Янтра и продължават да извличат дивиденти. По вировете край гр. Бяла е все така пренаселено и се лови разнообразна риба. Освен обичайните за зимата видове там излизат и по някой шаран и каракуда, заради които риболовът придобива дру­ги измерения. Бели мрени също се хващат по реката, но те са групирани само на определени места и не са лъжица за всяка уста.

РЕКА ВЪРБИЦА

За силен риболов на кефали споделят спинингисти на­последък. Хващани са солидни риби в различни райони на територията на област Кърджали.

Най-големият приток на река Арда се влива в язовир „Студен кладенец“ и държи разнообразна риба, но кефали­те сякаш са най-многобройни и най-отворени за изяви по това време.

ЕЗЕРО ВАЯ

Подранили любители на шаранджийския риболов замет­наха дънни въдици още в първите дни на март и някои бяха приятно изненадани с първи попадения. Е, има и разочаро­вани, но с оглед на подранилата пролет там може да се оч­акват и още интересни новини в тази посока. Каракудата в езерото също има стабилна популация.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ