НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Баластриерите отново стават актуални риболовни дестинации

баластриерите

Многобройните баластриерни водоеми, пръснати в покрайнините на големите гра­дове, както и по поречието на някои реки, отново стават интересни за риболовците. Това е така, понеже попадат в разрешител­ния списък и в голямата си част са достъпни по време на въведената пролетна забрана за риболов.

Оформили са се вследствие на изкопни дейности през годините назад. Завиряват се от подпочвени води, а има и проточни, с преминаваща река през тях. Някои са действащи, но повечето са изоставени, след като изкопните работи са преустано­вени. Впрочем, занемарените обрастват с времето, природата настъпва и по брегове­те, и във водата, а това ги прави още по- диви и привлекателни за риболовците.

баластриерите

Къде има такива водоеми? Около столицата бяха десетки, започнаха безумно засипване (но, подготвено откъм всякакви разпоредби на висши държав­ни инстанции) и някои вече са заличени. Но все още има ня­колко големи баластриери, до които

достъпът е свободен

и при тазгодишната пролетна забрана за риболов. Това са и най-интересните обекти в района на столицата сега. Баластриерите ги има и в Пловдивско, Пазарджишко, Старозагорско, Сливенско, Плевенско. С оглед на естеството им, някои са с доста сериозни дълбочини и начупен брегови релеф.

баластриерите

Откъм рибни ресурси ситуа­цията е интересна. Понеже са стари водоеми, оформени още от времената на социализма, в тях

има всякакви риби

Включително сомове, щуки, шарани. Все пак да се търси целенасочено трофеен екзем­пляр или поне риба от „тежка категория“ не е никак лесна работа. Трябва си време, сери­озна подготовка и задължител­ната доза късмет.

Рибите от всекидневието, с които се забавляват повечето риболовци, са уклеи, бабушки, червепоперки каракуди, плати­ки, костури. Е, някъде може да отсъстват някои от изброените видове, за сметка на присъст­вие на други, но като цяло та­кава е картината по тези водо­еми.

Практикува се всякакъв риболов

Разбира се, най-многоброй­ни са плувкаджиите и това е съвсем в реда на нещата. Кой с директен телескоп, кой с бо­лонеза или мачова въдица. Всеки според предпочитанията си. Но все по-често по брегове­те ще се видят и фидеристи, които даже са в състояние да бият по улов плувкаджиите. Присъствието на хищници пък мами и хора със спинингови въдици.

Напредващата пролет е бла­годатно време за риболов по баластриерите от всякакъв тип. Вярно е, че тече процес на въз­производство за повечето от изброените шаранови риби, но до хвърляне на хайвера те са много активни. След брачната мисия им трябва малко отдих, да речем седмица или две, по­сле пак са влезли в ритъм и са на разположение.

Адекватно приготвена захранка

подавана регулярно на подхо­дящи порции, е гаранция, че на мястото ще се събере риба и най-вероятно ще се отзове на поканата. Примамките сега са пинки, бели и торни червеи. Всички от изброените масови риби ще ги възприемат. Е, ако покажат някакви капризи и не приемат животинската стръв, може да се търси решение с някои специалитети на хлебна или зърнена основа.

баластриерите

Риболовците, предпочели да се забавляват с въдица по баластриерите, обик­новено не са претенциозни. Каквато риба има на разполо­жение – добре дошла. По-ва­жното е да има занимавка, да има живот в плувката и в хода на деня да си „начешат крас­тата“. Даже някои с готовност обръщат живарника в края на излета и връщат рибите там, където им е мястото. Е, ако решат да си вземат рибка за семейна почерпка – това си е тяхно право и никой не бива да ги вини…

Даниел ДОНКОВ

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ