НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Къде какво кълве по родните водоеми към 27 юни

актуално 27 юни

ЯЗОВИР „КОПРИНКА“

Няколко прилични щуки се хванаха на Копринския ръкав на язовира към 27 юни и това е знак, че на този хищник може да се разчита. Иначе рибите от всекидне­вието са добре известни – каракуди и платики. С тях се за­бавляват и бивакуващите по бреговете рибари, замятащи с дънни или фидерни въдици. С риболов на плувка – предим­но бабушки и уклеи. Шараните засега са рядка слука, още не им е дошло времето.

ЯЗОВИР „ЯСТРЕБИНО“

Шараните все още се спотайват, но пък каракуди се ло­вят в серийно темпо. Издребняха в сравнение с едрите риби от пролетта. Сега масовите са от средна големина, но пък са активни и се ловят почти навсякъде по двата обособени ръкава на язовира – Трескавишки и Камбуровски. Приятно може да изненада и някоя бяла риба, ако се упорства с жива стръв или на спининг. При по-обилни валежи обаче прехо­дите по черните пътища около язовира са трудни, особено за автомобили без висока проходимост.

ЯЗОВИР „ТИЧА“

Платики, каракуди и бабушки – това са рибите към 27 юни, с които става приличен риболов в цялата приустиева част, заемаща землищата на няколко села. Лови се основно с дънни въди­ци, като според конкретните условия може и да има домини­ращ вид от изброените. Риболовът на плувка не е толкова популярен сред местните хора. Залагат въдици и за шаран, но засега без особен резултат. От хищниците е възможно да се отчете някоя и друга бяла риба, най-добре на жива стръв по вечерно време. През деня няма шансове за нея.

ЯЗОВИР „ДОСПАТ“

Все повече биваци се забелязват по бреговете на попу­лярния родопски язовир и така ще е с напредване на лятото. Американските пъстърви там винаги са били цел, но си оста­ват рядка и несигурна слука. Влизането с лодки дава повече шансове. От брега по-вероятно е да се направи приятен ри­болов с каракуди и бабушки. Идват и костури на въдиците, заметнати на всякакви червеи. Споделят и за първи хванати шарани в разлятата част откъм Сърница.

ЯЗОВИР „ПАНЧАРЕВО“

Определено има отлив в посещаемостта на водоема, от­както премина в режим „хвани-пусни“ за цялата риба там. Тук- там се мяркат рибари, но няма наплив, както е било в минали години. В плиткажите откъм устието се навъртат спинингисти и хващат по някоя прилична щука. Влизат и с лодки, но там преходите са затруднени заради изобилието от водорасли. Щуката се настани трайно и може да се каже, че вече команд­ва парада.

РЕКА ЯНТРА

С 8-килограмов сом се е сдобил Ивелин Иванов от Велико Търново и то при риболов по меандрите в Старопрестолния град. Има вести и за други хванати сомове в района, но засе­га не впечатляват с големина. По-едрите изчакват по-добри времена. Надолу по течението риболовът продължава да е труден. Реката дълго време тече пълноводна и размътена и това определено не е по вкуса нито на риби, нито на рибари.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ