140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Зарибяване на три Родопски язовири

зарибяване родопски язовири

Националната електрическа компания извърши мащабно зарибяване на язовирите „Голям Беглик“, „Малък Беглик“ и „Дженевра“, стопанисвани и експлоатирани от Предприятие „Язовири и каскади“ на НЕК ЕАД. Зари­бяването съответства на устойчивите цели на компанията за съхранение на биоразнообразието, опазването на природните богатства и отговорно­то управление на водните ресурси, съобщиха от НЕК.

Разселени са общо 7500 отрасли растителноядни риби: шаран, бял амур и толстолоб. Целта е да бъде извършено биологично почистване на водорасли в трите язовира. Рибите ще допринесат за естественото балансиране на съдържанието на планктон и хлорофил и ще окажат бла­гоприятно въздействие на водоемите като цяло. Освен върху качеството на водата и биоразнообразието, биологичното почистване ще допринесе и за по-добрата експлоатация и поддръжка на съоръженията в язовирите и язовирните стени.

За зарибителен материал са избрани подходящи местни видове, кои­то могат успешно да се адаптират към температурата на водата през зимния период във водоемите в язовирен район „Голям Беглик“. Това зарибяване се извърши с достатъчно големи риби, които са защитени от хищ­ници във водоема. След адаптирането им към условията те ще започнат да се хранят с висша водна растителност.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ