140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Дайте шанс на детето – Първата победа над трофейна риба носи самочувствие

детето риболовец

Обичайна гледка от брега на водоема: баща и син замятат въдици непосредствено един до друг. Тат­кото е напред с материала, а момчето тепърва се учи на тънкостите в занаята. Навива прибързано, често заплита линията при засичане, прави неори­ентиран замах при замятане – типичните грешки на младостта и липсата на опит.

Малкият рибар кипи от ен­тусиазъм и гласно изразява възторга си от всяка улове­на рибка. „Зарибяването“ за каузата на риболова върви с пълна сила. Изведнъж обаче върхът на въдицата му се свива застрашително, дете­то извиква стреснато, даже уплашено от неочаквано силната съпротива. Бащата се намесва авторитетно и взема нещата в свои ръце. Така „бойното кръщение” се отлага за неопределено вре­ме.

Ако таткото е бил доста­тъчно съобразителен, за да предаде

някои теоретични уроци

на момчето как да действа при борба с едра риба, сега то може би няма да има нуж­да от помощ. Пък и нали все някога трябва да поеме ри­ска да се справи с голямото предизвикателство. Далеч по-добре би било родителят да остави момчето да си до­върши работата, като бъде готов да му съдейства с кепа или с някои адекватни указа­ния. Вероятно ще се наложи да го упъти как да държи ли­нията, кога да отпусне риба­та, как да я изтегли встрани, за да я предпази от близка растителност. Колкото и до­бра теоретична подготовка да има човек,

в такъв критичен момент

е възможно да настъпи объркване. Особено ако на­чинаещият рибар е все още в детска възраст.

Най-важното е да няма паника. Грешки е допустимо да се направят при ваде­не на първата едра риба. Може дори да са фатални и трофеят да си замине. Това означава, че със сигурност те няма да бъдат допусна­ти при следващия подобен случай. Не бива да се пра­ви трагедия от пропиления шанс. На всеки може да се случи. Трофеи са изпускали и най-големите майстори. Хокането и назидателният тон са неуместни. Излишно е да се травмира детето по този начин. По-добре в спо­коен тон да се пресъздаде ситуацията, да се отчетат пропуските, за да не се до­пускат занапред.

Ако всичко мине благопо­лучно и малчуганът се спра­ви сам (или с малко помощ) с рибата, то

адмирациите за героя

на деня са задължителни. Първата голяма риба ще даде нужното самочувствие на всеки начинаещ рибар, независимо дали е дете или възрастен човек. Ако оба­че в процеса на борбата са допуснати грешки, не ги пре­мълчавайте! Нека се радва на победата, но да знае, че ако бъдат допуснати отново, следващият трофей може и да си замине.

Понякога се случва късме­тът да споходи някой млад рибар-новобранец, когато е сам на водоема. Детето е достатъчно пораснало, за да може да отиде на риболов и самостоятелно. Досега по­мощта на таткото е гаранти­рала спокойствие, но вече

сам си носи отговорността

Та в този момент да си спомни препоръките на татко. Дори да замятате за дребна риба, никога не из­ключвайте възможността да ви навести някой трофей. Това означава винаги добре регулиран аванс, за да няма късане при рязък мощен удар, наличие на разпънат кеп (ако е сгънат в раницата няма да помогне), избор на чист бряг, откъдето да може да се доближи рибата и най- важното – добре премерени действия с пръта и макарата, без да се дават възможности за резки движения на риба­та. Запомнете: риболовецът трябва да предвижда всеки следващ ход на рибата и да е подготвен за съответната реакция!

Самостоятелната победа в такава трудна битка издига стойността на постижението и носи самочувствие на детето. По-на­там вече такива срещи със силни риби ще са все по-оч­аквани и ще се възприемат рутинно.

Радослав МАРКОВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ