НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Софиянец хвана бял амур 21 кг от баластриера Казичене

амур 21 кг от баластриера Казичене

Историята на този трофей е много интерес­на и си заслужава да се опише по-подробно.

Софиянецът Йордан Марков (на 57 г.) лови на плувка на баластриера Казичене (със ски вле­ка) в горещ августовски ден. Захранил е с ца­ревица място с дистанция от около 20 метра, където има 4 метра дълбочина. Играе ва-банк и чака едри риби – на царевица. Но по обяд вече става много горещо и все още нищо не е хванал. Тъкмо мисли да приключва мисия­та на баластриера Казичене безславно, когато му натиска нещо и след засечката започва тежка битка с голяма риба. Лови с мачова въдица, на монофилно влак­но 0,16 мм и кука №7. Линията е привидно здрава, но не за толкова голяма съпротива. Следват безброй рънове и писъци на аванса. В хода на битката разбира, че има работа с бял амур, понеже след много перипетии ри­бата започва да показва признаци на умора и я вижда на повърхността. Но кепът му е без­надеждно малък, за да завре това туловище в него. На помощ му се притича колега с го­лям кеп и в крайна сметка съумяват да вкарат амура вътре. Претеглят го на място – тежи 21 кг. Истинско живо торпедо, уловено с мачова въдица. Това си е героизъм в риболова!

амур 21 кг от баластриера Казичене

Амурът е личен рекорд на со­фиянеца в неговата риболовна практика и много се гордее с това. Даже по повод слуката е почерпил всички рибари в квар­талното заведение в столичния квартал Дружба 2, където жи­вее.

Данчо, както му казват близ­ките хора, е изявен плувкаджия и друг вид риболов не признава. На по-млади години е практику­вал и стопански риболов, по­неже е държал арендован язо­вир в Брезнишко. Сега е само любител. През последните 4 години се е наложило да изо­стави забавленията с въдица, заради други ангажименти, но от това лято се връща и вече няма намерение да прави таки­ва пропуски. Разбира се, само и единствено с плувкаджийска въдица в различните й вариан­ти. Е, както се вижда, върнал се е към любимото хоби с гръм и трясък.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ