ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Леферът – харесван или недолюбван

леферът

За едни странно и дори из­ненадващо, за други резонно – но за дълъг период през ок­томври по Северното Черно­морие се появи леферът. Даже влизаха с лодки да го ловят целенасочено с разни силико­нови имитации и други изкуст­вени примамки.

Агресивният хищник е

на върха на хранителната верига.

Леферът всичко, което се движи и се среща по пътя му. Не про­щава на всякакви кефалови риби, попчета, сафрид, цаца. Нещо повече, има навика да убива с ярост жертвите си, изпречили се пред очите му, дори да се е заситил и да няма как повече да ги поглъ­ща. Като вълк.

Защо едни му се радват, а други го недолюбват? Ами за­щото е интересен риболовен обект.

Налита на всякакви имитации

и при намиране на пасаж лес­но се трупа улов. Но има и негативен ефект от неговото масирано присъствие. Други ценни риби, които обикнове­но предприемат есенни миг­рационни преходи и идват по нашето крайбрежие, са под­тиснати и ги няма, или са в по-малки количества. Това на първо място важи за паламу­да. Стари рибари споделят, че дойдат ли лефери да не се чака много паламуд.

леферът

Впрочем, тазгодишната кар­тина потвърждава подобна теза. Миналата година през октомври морето вреше от па­ламуди. Ловяха се повсемест­но, и на север, и на юг.

Изобилието се отрази благоприятно на пазара

По рибните борси в край­морските селища ценната риба беше на съвсем достъп­ни цени. Паламуд имаше и на софийския пазар, даже се предлагаше и по Никулден. Сега го няма и едва ли тепър­ва ще се появи в големи паса­жи. Може би за това спомага и появата на лефер. Кой знае…

А защо има и изненадани от тазгодишното изобилие от ле­фер? Експерти в морския ри­болов споделят, че хищникът се появява при температура на морската вода 17-18 гра­дуса, а в началото на октом­ври пасажите са дошли при температура 20-22 градуса. Очевидно привиква с проме­ните в климата и Глобалното затопляне.

леферът

Нека уточним, че малките на леферите се наричат черноко­пи. Риби до 250-300 г са позна­ти като чернокопи, а израстат ли нагоре

преминават в категория „лефери“

Често след пасажите с ле­фери се появяват и такива с чернокопи.

С оглед на страхотните им вкусови качества леферите са скъпи и държат висока цена на пазара дори и в години като тази, когато са в изобилие. 35-40 лева за кило риба си е сериозна цифра, която не е по джоба на всеки. Но за цени­телите на морски деликатеси това не е пречка да си набавят любимата черноморска риба. За хора с по-скромни възмож­ности също има черноморска риба. Сафридът върви на цени под 10 лева.

Даниел ДОНКОВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ