140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Масирани проверки по язовирите в страната

проверки

Доста дълъг списък се очертава на орга­низирани рутинни или по сигнал проверки на инспектори от ИАРА по язовири и реки. Ето някои акценти.

*Язовир „Ал. Стамболийски“ е бил обект на проверка от екип надзорници от Велико Тър­ново и Габрово. Заловени са двама бракони­ери на местопрестъплението, докато разпъват мрежи във водата. При друга проверка чрез контролно тралене от лодка са извадени и други нелегално заложени мрежи.

*При обход по вода с патрулна лодка в язо­вир „Мандра“ са установени 1200 м мрежи, които са изтеглени и предадени за унищожа­ване. Бургаските надзорници, участвали в ак­цията, са предали уловената около 200 кг риба (платика, каракуда и бяла риба) на Дом стари хора „Св. Архангел Михаил“ гр. Ямбол.

*При извършена рутинна нощни проверки на язовир „Рабиша“, чрез тралене са открити и извадени 6 бракониерски мрежи с обща дъл­жина 600 м. Уловената риба (предимно шаран) е освободена.

*Добрички надзорници са извършили про­верка с патрулна лодка на езеро Дуранкулак. При обхода са установени и извадени 100 м мрежи, 10 винтера и 1 парагад с 10 бр. куки. Уловените риби са върнати във водата.

*Съвместна проверка на язовир „Жребчево“ са извършили инспектори от ИАРА в Бургас и Стара Загора. Заловен е бракониер със за­ложена мрежа, при обхода са извадени още 3 бракониерски мрежи с обща дължина 200 м. Уловените в тях риби (щука, бяла риба, плати­ка) са освободени.

*След подаден сигнал на спешния телефон шуменски инспектори са извършили проверки на язовир „Тича“. Там са открити и извадени 4 бракониерски мрежи, без улов в тях.

*При наблюдение на река Дунав в района на гр. Мартен, инспектори от ИАРА-Русе са уста­новили лице, извършващо нерегламентиран риболов чрез „косене“. На нарушителя е със­тавен акт. Заловени са и и други нарушители, практикуващи риболов през нощта.

*Инспектори от ИАРА-Монтана са осъщест­вили нощна проверка на язовир „Огоста“. Ус­тановени са нарушители, заметнали въдици през нощта, което в този сезон е забранено. Съставени са 3 акта за различни нарушения. Уловените от тях риби са върнати във водата.

***

От ИАРА напомнят, че на тел. 112 може да се подават сигнали за забелязани бракониер­ски посегателства и нерегламентиран риболов по водоемите в страната.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ