НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Къде какво кълве по родните водоеми към 23 януари

23 януари

ЯЗОВИР „ТИЧА“

Имаше известен застой в активността на хищните риби на този язовир, а последните вести отново са за добър улов на бели риби от лодка. С джигови примамки, разбира се, но в доста по-дълбока вода, където обичайно се групират пасажите по това време. Най-силен период на активност е регистриран в късните следобедни часове, когато са отчетени поредица от удари. Тро­феи няма, преобладават екземпляри по около кило.

ЯЗОВИР „БАТАК“

Застудяването към 23 януари повлия благопри­ятно и по-високо разположените родопски язовири замръз­наха, но „Батак“ си остана с открита вода. Опитите да се потърси риба на джиг от лодка са завършили с променлив успех. Имало е ялови удари на щуки, но приятната изненада е хваната солидна бяла риба, влязла в актива на изявения спинингист Миленко Стойчев. Дали ще има лед и на този язовир – близкото бъдеще ще покаже, но ще трябва по-дъл­готрайно застудяване.

ЯЗОВИР „АЛИНО“

Лeдът се позабави заради мекото време, но към средата на месеца вече беше добре заледено това китно язовирче в под­ножието на Плана планина. Софиянци веднага го тестваха и останаха доволни – хващали са се костури и бабушки от средна големина, но са били доста пръснати и се е наложило повечко работа с ледобурите. От дупка излизали едва по няколко рибки и това е, после изчезват. Там има новост – обособен е къмпинг с бунгала, но засега няма ограничения в риболова.

РЕКА РОСИЦА

Вировете при моста на с. Ресен продължават да са най-ат­рактивната риболовна дестинация по реката през тази зима. Към 23 януари се ловят доста добри морунаши по 700-800 грама, а по-рядко излизат и скобари. Чува се даже и за хващани трофейни бели мрени, но по други места от долното течение, където няма чак толкова голям рибарски пресинг. Местни хора споделят, че вече две седмици изпускат вода от язовир „Ал. Стамбо­лийски“ и от стената надолу реката е голяма и размътена.

РЕКА КАМЧИЯ

Да се хване кефал и морунаш по долното течение на те­риторията на Варненска област не е нещо необичайно през зимата. Но има и други възможности. Варненски рибари се похвалиха с уловени солидни каракуди на торен червей – в участък със застояла вода. Чува се, че и щуки са хващани по Камчия през януари. Трофеи няма, но зъбатки по кило-две може да изненадат приятно при повечко усилия на спининг.

РЕКА ОГОСТА

При типично зимни условия става някакъв риболов по ре­ката – я с кефал, я със скобар. Това при обичайния риболов на плувка и с регулярно подхранване на мястото. Рибите са редки обаче, трудно се правят серии. Затова критериите са занижени. Приятно изненадват щуки, с които се похвалиха спинингисти от Монтана. Ловени са в района между селата Мърчево и Владимирово.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ