НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Серия от проверки по големите язовири

проверки язовири

Множество проверки по големи язовири с цел контрол върху бракониерството про­ведоха напоследък надзорните екипи от Агенцията по рибарство и аквакултури. Ето някои факти.

*Съвместна проверка на язовир „Мандра“ е извършена от инспектори от Варна и Бур­гас. При обхода по вода от язовира са из­вадени около 1200 м бракониерски мрежи. Уловената в тях 362 кг риба е разпределена и дарена на четири социални дома. Мрежи­те са предадени за унищожаване.

*Служители на ИАРА-Стара Загора, съв­местно с полицейски екип, са извършили ор­ганизирана проверка на язовир „Жребчево“. Благодарение на ползваните термокамери са забелязани двама души, които поставят мрежи във водите на язовира. На заловени­те бандити са съставени актове, а мрежите са иззети за унищожаване. Уловената риба е върната във водата.

*Язовир „Цонево“ е бил обект на щателна проверка от варненски надзорници. Водната площ е обходена с две патрулни лодки. Из­вадените около 100 м бракониерски мрежи са унищожени, риба в тях не е имало.

*След наблюдение с термокамери старо­загорски инспектори, съвместно с екип на ЦРОО, са извършили проверка на язовир „Копринка“. Установени са петима бракони­ери, докато разпъват мрежи във водата. Те успели да избягат в гората, а надзорници­те своевременно извадили 3 мрежи с обща дължина 180 м. В тях вече имало уловени риби, които са освободени.

*При рутинна проверка и обход по вода на язовир „Студен кладенец“, инспектори от Кърджали са извадили бракониерска мрежа с дължина 80 м. Уловената риба (каракуда и морунаш) с общо тегло 11 кг е върната обратно. Мрежата е унищожена. При друга проверка по сигнал на граждани, е изваде­на мрежа и от района на с. Седловина. Тя е унищожена, а уловената 50 кг каракуда е освободена.

*Добрички инспектори са направили об­ход по вода с патрулна лодка на езеро Ду­ранкулак. Открити и извадени са две бра­кониерски мрежи с обща дължина 200 м. Уловените в тях щуки и каракуди са върнати във водата.

*Врачански инспектори са извършили проверки на лю­бители риболовци по река Огоста и река Въртешница. Съставени са 8 акта за раз­лични нарушения на закона.

***

От ИАРА остават отворени дарителските акции за домове за възрастни хора в ця­лата страна да се превърнат в тенденция. Препоръчва се също да се подават сигнали на денонощния телефон 112 при всякакви забелязани бракониерски посегателства по водоемите в страната.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ