НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Къде какво кълве по родните водоеми към 7 март

актуално 7 март

ЯЗОВИР „ИСКЪР“

С повечко упорство и търсене на максимална дистанция към 7 март в приустиевата част на най-големия ни язовир може да се получи някакъв риболов. Излизат платики и бабушки, но рибите все още не са се отърсили от зимните си маниери и кълват инцидент­но. В тези дни на междусезоние, когато зимата все още не си е отишла, а вече замирисва на пролет, топпримамка за по-едри платики е комбинацията от торен и бял червей. Фидерните въди­ци сега са без конкуренция. Нивото е спаднало с 1,5 м в отвес в сравнение с есента, но е в нормални за сезона граници.

РЕКА СТРУМА

И тази зима Струма се очертава като най-дашната река, осо­бено към 7 март, когато риболовът по повечето от големи­те ни реки сякаш замря. Маловодието все още е фактор и влияе на рибите, но като цяло скобари се ловят и то в различни райо­ни: при Бобошево, Бело поле, Железница, Симитли, Крупник. С уточнението, че риболовът е труден, понякога за дълги периоди нищо не се случва и едва привечер се хваща по някоя риба. Ус­пяват най-търпеливите, а тези с по-слаби нерви си тръгват преж­девременно без риба.

ЯЗОВИР „ОГОСТА“

По обширната брегова ивица на полуостров Расника се струп­ват все повече рибари напоследък, заради подранилата пролет. Ловят се платики от 300 докъм 600 г, основно на фидерни въди­ци. Но има вече и установен хранителен график. Кълват рано сутринта и после чак в късните следобедни часове, та до све­черяване. Поне така споделят хора от Монтана, от „постоянното присъствие“ на язовира. Влизат с лодки и за хищници, но при тях слуката е по-скоро епизодична.

РЕКА ЧАЯ

Скобари и морунаши ловят в долното течение на реката, мал­ко преди вливането й в Марица при гр. Садово. Рибите все още са групирани в някои вирове и местата там са почти постоян­но заети в почивните дни. Лови се на плувка, с бели червеи за стръв. С оглед на човешкия пресинг, кълването е внимателно. В района на с. Бачково се хваща по някоя пъстърва. Има ги и от двата вида: балканки и американки.

ЯЗОВИР „СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ“

След като за дълъг период през зимата в улова на фиде­ристите преобладаваха бабушки, картината напоследък се про­меня. Сега на дневен ред са каракудите, при това се случва да се правят и ефектни серии с риби около и над средна големина. Сякаш този язовир се предпочита от риболовците от региона, които имат възможност да избират измежду него и близкия язо­вир „Кърджали“. При това не само за риболов от брега, ами и с лодки.

БАЛАСТРИЕРА ЧЕЛОПЕЧЕНЕ

На канала, свързващ езерото с Лесновска река, се групират доста рибари и става риболов, даже в някои дни интензивен. Но преобладава дребна риба – уклеи, червеноперки, слънчев­ки. На баластриерата все още няма раздвижване.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ