НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ИАРА в действие – Масирани проверки по река Дунав

проверки река дунав

*Екипи от ИАРА и Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Русе организираха ма­щабна проверка по река Дунав. В акцията се включиха служители от отдел „Централен Ду­нав“ и Териториалните звена в Русе, Плевен, Силистра, Габрово, Велико Търново. Провер­ката е извършена по протежението на река Дунав, основно в териториите на градовете Свищов, Белене и Козлодуй.

Установени са 5 броя лави с по 60 бр. (общо 300 куки) и 4 немаркирани хрилни мре­жи, поставени в работно положение. Про­верени са и любители риболовци, но не са констатирани нарушения при тях.

*След предварително наблюдение на река Янтра, инспектори от ИАРА-Русе установиха лице, което извършва риболов с две бра­кониерски мрежи в устието на водоема. За констатираното нарушение е съставен акт, а мрежите и лодката на нарушителя са отне­ти в полза на държавата. Уловената риба от видовете – шаран, сребриста каракуда, мо­рунаш, скобар и платика е върната обратно във водата.

*Рибарите Орлин Николов и Иван Атана­сов, заедно с гл. специалист Емил Енчев от ИАРА-Силистра, освободиха застрашена риба в река Дунав. Проверката е извършена в района на с. Ветрен, област Силистра, а ри­бата е руска есетра.

проверки река дунав

*Врачански инспектори извършиха провер­ка по Дунав. При обход по вода в участъка на р. км 692-660 в района на гр. Козлодуй са намерени и изтеглени 13 немаркирани мре­жи. Уловената в тях риба: пъстър толстолоб, шаран, морунаш беше върната във водата. Уредите са иззети за съхранение.

*Проверка по вода е извършена на язовир „Студен кладенец“. Там служители на ИА­РА-Кърджали са извадили две бракониерски мрежи по 100 м в района на с. Широко поле. Уловената в тях общо 23 кг риба (шаран, сом, каракуда) е освободена.

*Системен бракониер, стар познат на над­зорниците, е заловен на местопрестъпление­то след нощно наблюдение в м. Сламената колиба на язовир „Сопот“. От заложената мрежа е освободена около 100 кг риба – ша­ран, бяла риба, платика, костур.

*След наблюдение на съмнителни лица около бреговата ивица на Кременишки ръкав на язовир „Дяково“, е констатирано, че зала­гат мрежа. Инспекторите от Кюстендил пред­приемат действия по изваждане на мрежата с дължина 200 м. От нея е извадена 18 кг риба (предимно костур), която своевременно е върната във водата.

*Бургаски надзорници извършиха провер­ка по подаден сигнал в езеро Узунгерен, до Природозащитен център „Пода“. Провеждат наблюдение и установяват нарушител с лод­ка, който излиза с две извадени мрежи. Уло­вената в тях риба е освободена, а мрежите и лодката са иззети.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ