НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Риболов

Значимо българско участие на „WalterLand Мasters“
Къде какво кълве по родните водоеми към 17 април
Балкански пъстърви ще живеят в покрайнините на София
От 15 април влиза забрана за риболов по водoемите с надморска височина до 500 метра
Еволюцията при рибарските влакна продължава и до днес
Къде какво кълве по родните водоеми към 11 април
река въча

Река Въча е благодатна, но и опасна

Доста добри отзиви за риболова по до­лното течение на река Въча идват от спи­нингисти в последно време. Разбира се, при условие, че се случи спокойно

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ