Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Областна eпизоотична комисия – гр. Габрово проведе инструктаж за АЧС

Мариана МАНДИЧЕВА

 

На 14 септември в Габрово членовете на Областната eпизоотична комисия заседаваха по най-дискутирания проблем африканската чума. Те бяха запознати със заповеди на изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев и писмо до всички областни управители и директори на ОДБХ във връзка с болестта Африканска чума по свинете. Директорът на Областната дирекция „Безопасност на храните“ д-р Светослав Спасов запозна присъстващите с епизоотичната обстановка в страната. Според него, най-важното е собствениците на животни, особено в терени, класифицирани като „заден двор”, да бъдат достатъчно добре и навреме информирани. „Болестта се следи, но вирусът се разпространява лесно и е устойчив. Важно е при съмнение за заразено животно частно практикуващите лекари да не лекуват, а да информират общинския ветеринарен лекар, който да вземе проби“ – каза той. Добре е, че в Габровска област стопаните от този тип не са много в сравнение с други региони в страната, а има само една индустриална ферма с 2000 животни.

Д-р Спасов разясни как се процедира при откриването на болестта, какви са зоните и какви мерки се предприемат за ограничаване разпространението на болестта.

Комисията взе следните решения: кметовете на общини да разпоредят със своя заповед до кметовете и кметските наместници на населени места да запознаят собствениците, отглеждащи свине в личните дворове с писмо изх. №4986 – КХ от 04.09.2018 г. на изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев; органите на МВР своевременно да подават информация до ОДБХ при установяване на нерегламентиран транспорт на живи животни и продукти от животински произход; частно практикуващите ветеринарни лекари при съмнение за заболяване да не провеждат лечение, а своевременно да уведомят общинския ветеринарен лекар и да предприемат необходимите действия за предотвратяване разпространението на заболяването и четвърто, собствениците на животновъдни обекти да засилят мерките за биосигурност на обектите си, като обърнат особено внимание на географския произход на фуражите и извършват дезинфекция на транспортните средства, които ги доставят.

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ