Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Обмислят клетва на българския ловец

клетва на българския ловец

Комисията по ловна етика, традиции и приемственост към УС на НЛРС-СЛРБ ще предложи текст на клетва на българския ловец. Идеята е полагането й да стане част от ритуала по приемане на мла­ди ловци, като в текста ще залегнат основните морални и природозащитни ангажименти, които те поемат, присъединя­вайки се към организираното ловно движение.

Тази клетва на българския ловец няма да има за­дължителен характер и ще бъде приета от ловно-рибар­ските сдружения в страната по тяхно усмотрение. Възможно е обявяването й да стане част от тържествата за 140-ата годиш­нина на организираното ловно движение, която ще се чества тази година.

На заседание, провело се на 19 януари в гр. Нова Заго­ра, Комисията по ловна етика обсъди организацията на тези тържества, както и участието на Националната организация в традиционното изложение „Природа, лов, риболов“, което ще се проведе от 3 до 7 април в Пловдив.

Комисията одобри и худо­жествения проект за нова ви­зия на фасадата на Дома на ловеца и риболовеца в София (сградата на НЛРС-СЛРБ на бул. „Витоша“ 31-33).В осно­вата му е художествена ком­позиция с тракийската богиня на лова Бендида, като проек­тът ще бъде реализиран след одобрение и от Управителния съвет на Съюза.

клетва на българския ловец

За цялостно творчество на ловна тематика бе отличен пи­сателят, художникът и издате­лят Лазар Мурджев. По време на заседанието председателят на НЛРС-СЛРБ инж. Васил Ва­силев му връчи почетна грамо­та, с която писателят бе удос­тоен от Управителния съвет на Националната организация.

клетва на българския ловец

Членовете на Комисията по ловна етика гостуваха и на ловно-рибарската дружина в с. Пет могили към новозаторско­то сдружение с председател Кънчо Георгиев. Там те имаха възможност да се потопят в един рядък и вълнуващ лов, който се практикува на малко места в страната, а именно – лов на нутрии.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ