Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Обнадеждаващи резултати от Среднозимното преброяване на водоплаващи птици в Шуменско и Търговищко

Георги НИКОВ

Експерти от РИОСВ-Шумен и на Българското дружество за защита на птиците се включиха в 42-то преброяване на зимуващите в региона водолюбиви птици. Обходени бяха районите на язовирите „Тича“, „Фисека“, „Съединение“, „Ястребино“, „Дибич“ и „Шумен“. При наблюденията бе установено, че видовото разнообразие и числеността на птиците са много по-големи в сравнение с предходната година. Голямо разнообразие от видове е наблюдавано главно на язовир „Тича“ между Великопреславския и Върбшкия Балкан. На шуменския язовир и на „Тича“ са преброени общо 1269 пернати, докато година по-рано броят им е бил едва 360. На язовир „Тича“ са били установени 573 водолюбиви птици от видовете голяма бяла чапла, голям корморан, голям и малък гмурец, Лиска, Речна чайка, Зеленоглава патица, Зимно барне, голяма белочела гъска, фиш, качулата потапница, и кафявоглава потаница.
Преброени са и 74 птици от други видове или общо 647. За сравнение, през миналата година общият им брой е бил само 340. На Шуменския язовир през това преброяване е имало 622 водни птици от видовете синя чапла, голям корморан, черноврат гмурец, малък гмурец, лиска, жълтонога чайка и зеленоглава патица. Преброяването през миналата година е показало само двайсетина птици и то от неводолюбивите видове.
Среднозимното преброяване на водолюбивите птици се провежда от 1967 г. в почти всички европейски държави, съобщиха експертите. Целта е да се определи числеността и гъстотата на европейските популации и да се оцени състоянието на влажните зони, където те зимуват.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ