Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Обнадеждаващо начало в ЛРС-Сливен – и като слука, и като наблюдения

сливен лов

Едри мъжки екземпля­ри по над 180 кг поставиха обещаващо начало на лов­ния сезон за дива свиня на територията на ЛРС–Сли­вен, съобщи ръководителят на сдруже­нието Светослав Аврамов.

Едното от животните, отстреляно в ловището на ЛРД-Раково, е първият успех на младия ловец Васил Лапов, а другото, заедно с още един екземпляр, е част от слуката в първия ловен из­лет на ЛРД-Сливен III, като майстори на точните попа­дения са Ивайло Димитров и Щилиян Атанасов.

сливен лов

„Споделям тази информа­ция не само за да похваля колегите, но и да обнаде­ждя ловците от ЛРС-Сливен, че навлизаме в по-добри времена по отношение на дивата свиня – подчерта ръ­ководителят на сдружение­то и обобщи наблюденията относно възстановяването на популацията в региона. – Ние бяхме засегнати на 90 процента от АЧС, поч­ти не срещахме дива сви­ня. Много рядко да излезе единично животно на някоя от хранилките. Над 50% от разрешителните за лов се връщаха или изобщо не се вземаха.

сливен лов

В предишни сезони имаме дружинки, които изобщо не бяха вди­гали диви свине. Сега на камерите почти навсякъде виждаме стада, които изли­зат. Наблюдават се майки и новоопрасени животни. Показателно е, че пробата за чума на едрия мъжкар, който падна в ЛРД-Раково, показа, че животното има изградени антитела. Това означава, че вече имаме популация, която в голяма­та си част е преболедувала, оцелява и ще дава поколе­ния устойчиви към АЧС.

Апелът ми към всички е да не се стреля по женски диви свине или поне коле­гите да се ограничават мак­симално.

Трябва да се следи да остават и достатъчно мъж­ки, разбира се. Но не бива да допускаме и прекомерно развитие на запаса на дива свиня, тъй като това беше една от причините за масо­вата смъртност в началото на епидемията от АЧС.“

Христина СИМЕОНОВА

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ