140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Обратна връзка – Нов стил, нов поглед

Васил Василев, председател на УС на НЛРС-СЛРБ от 12 юли 2017

Нов стил, нов поглед

„Влизате“ в обратна връзка от високия връх Шипка. Защо тази година празникът бе отбелязан именно там – за да се демонстрира единство, въпреки че имаше и сдружения без свои представители?

Досега винаги в годините, когато не сме имали кръгла годишнина и не сме имали събор, за да съберем голямо множество, празникът беше отбелязван с поднасяне на венци пред паметника на Стефан Стамболов, после молебен за здраве. В такъв род чествания се включваха основно служители на организацията и фирма „Сокол“ и малък брой служители на софийските сдружения. Считам, че тази година, която отбелязахме – 119та година, е годишнина, която е изключително сериозна, повече от век и ние трябва да покажем пред обществото, излизайки на този най-висок връх, и от морална, и от историческа, и от географска гледна точка, че нас ни има.

Още повече че се съчетава с 140 години от Шипченската епопея. Наш дълг като родолюбци е да сведем глава пред героизма и саможертвата на всички наши предци, които дадоха живота си за независимостта на България.

Дали може да направим паралел със събитията, които се случиха в нашата организация и от гледна точка на единството? Да, ако човек погледне философски към изтеклите събития и, извън егото и емоцията, поразсъждава, може да се сравни. Нашата организация е силна, когато е единна. И ще бъде завинаги такава, ако ние съумеем да останем заедно. По отношение на това, че не всички сдружения присъстваха, аз и не очаквах да се включат повече от хората, които действително взеха участие, защото все пак това честване се извършва в средата на активен отпускарски сезон, хората почиват, в неделен ден, все пак годишнината не е кръгла, за да изискваме прекалено голямо присъствие от страна на нашите сдружения.

Защо е подадена молба за проверка на законността на новото ръководство, избрано на общото отчетно-изборно събрание? Какво съдържа тя?

Право на всеки един гражданин или юридически субект в България е да подава жалба до компетентен съд. За съжаление научих, че има подадена такава жалба, с която се оспорва решение на общото събрание, въпреки че събранието протече по ред, който беше създаден и в голяма степен реализиран от останалите кандидати за председател на УС. Тъй като аз не бях член на Управителния съвет, не съм участвал при взимането на решения относно правилата при които да се проведе Общото събрание. Въпреки това такава жалба има внесена, има внесена искова молба, с която като охранителна мярка е поискано спиране на регистрацията. Съдът се е произнесъл, спрял е регистрацията към момента. За съжаление, все още не сме получили исковата молба. Не мога да коментирам съдържанието й. Доколкото разбирам, най-вероятно се оспорва легитимността на избора, поради процедурни нарушения по провеждане на избора. Докато не видя и не се запозная със съответната искова молба, аз не мога да коментирам в цялост.

Молбата е подадена от ловно-стрелкови клуб „Плиска“. Това е клуб по интереси, който е член на националната организация от няколко години. В него са сдружени ловци, които членуват на други места в страната, но реално самият клуб не извършва дейност по стопанисване и ползване на дивечовите популации, нито развива спортно-състезателна дейност, нито нещо друго, което е типично за ловно-рибарско сдружение. Може би те са били най-добрият вносител на жалбата, за да защитят нечии интереси.

Какви интереси защитава ловно-стрелкови клуб „Плиска“?

Аз не мога да кажа какъв е точно интересът, който защитава клуба, защото не познавам кои са неговите членове. Съгласно устава на организацията ние не поддържаме информация за членския състав на клубовете. Жалбата на клуба е подадена от председателя на клуба Мирослав Въцов, но доколкото следвам хронологията на събитията в основата на това обжалване стои неуспелият кандидат г-н Георги Тошев, защото той е член на този клуб. Клуб „Плиска“ официално на свое общо събрание издигна неговата кандидатура за председател на Съюза на ловците и риболовците в България. Каква е целта на г-н Тошев да блокира регистрацията и съответно да се опита да пречи на легитимацията на организацията пред органите на държавата, пред всички институции, с които работим пред трети лица, мога само да гадая. Според мен това е опит за саботаж, продиктуван може би от това, че не може да се преодолее и преглътне загубата в надпреварата за председател на организацията. Или може би той в лично качество, в търсене на подкрепа, е поемал ангажименти, които сега не може да изпълни.

Може ли да се предвидят сценариите за развитие, макар и като хипотези?

Сценариите за развитие са два. Вариант едно – регистрацията остава спряна до завършване на съдебния процес. Производството е триинстационно, едно такова производство отнема от две до три години. В този период новото ръководство не може да се легитимира като законно избрано, не само председателят, но и новоизбраният УС, и досегашният УС и неговият председател подписват документи, извършват дейност. Ако това нещо се случи, аз по такъв начин не бих могъл да реализирам нито един от приоритетите си, а и организацията ще загуби изключително много от едно такова положение, висящо, както и във връзка с предстоящите промени в закона за лова, така и по отношение на ежедневните предизвикателства, аз и новоизбрания УС нямаме основание и не можем по никакъв начин да се легитимираме, за да защитаваме интересите на лова в България.

Вторият сценарий е – извършва се регистрацията, вписва се новият състав на УС, председателят влиза в правомощия и от там нататък сядаме, започваме да работим. Когато съдът приключи с разглеждането на жалбата и се произнесе има ли в действителност допуснати нарушения при свикването и провеждането на общото събрание, тогава той ще излезе с указания дали следва да се свиква и да се проведе ново отчетно-изборно общо събрание или остават в сила решенията на проведеното на 23–24 юни събрание. Така че това са двата възможни сценария. Аз се надявам, че ние ще успеем и съдът ще се съобрази с нашите доводи, че следва да бъде извършена регистрация с оглед на изключително вредните последици за организацията от невписването на новия състав на УС. В крайна сметка ние да започнем да работим. Много се надявам, това също бе изказано от останалите кандидати в навечерието на общото събрание, че е без значение кой от кандидатите ще бъде избран, а ние бяхме четирима кандидати, всички трябва да се обединят зад него и да започнат заедно да работят. Явно, това което говорим много често се разминава с това, което правим. В крайна сметка губят сдруженията, ловците, изобщо ловът в България.

Така идва много на място следващият въпрос. Според мен днешната „обратна връзка“ сменя алгоритъма на медийната политика на националната организация под натиска на обществената необходимост. Завръща ли се откровеността и откритостта? Или може би греша?

Ние сме длъжни да бъдем максимално открити към хората, които представляваме, за да имаме тяхното доверие. Не може да очакваме, че водейки политика на прикритост, на лобизъм, без да информираме каква е нашата цел, какви са нашите приоритети и какво в крайна сметка искаме да постигнем, че автоматично ще получим подкрепа. Именно поради това откъсване и загубата на доверие на ловците в нашата организация, през последните години останахме в такова подчинено положение в лицето на държавата. Така изречената от вас „обратна връзка” е изключително важна, затова аз ще работя за прозрачност и откритост в работата на националната организация.

Имате „право на отговор“ във връзка с някои лични реплики към вас веднага след събранието та досега.

Действително и преди събранието, и в рамките на самото събрание се чуваха по мой адрес много тежки думи, реплики, квалификации. Едва ли не, че като ме избра мнозинството от делегатите са допуснали груба грешка. Че аз съм човек, който няма да работи за ценностите на организацията, че аз ще продам организацията, куп такива, не знам какво да кажа, „спекулации“ дали е точната дума. Аз няма да обърна внимание на нито едно от тези изказвания и няма да влизам в такава полемика, защото тя не е конструктивна, тя не е градивна. В крайна сметка аз съм поел ангажимента и високата отговорност да оправдая гласуваното ми доверие, което изключва да бъда в блестящи отношения с всеки един човек в организацията. Въпреки това уважавам дълбоко мнението на всеки един член на нашето сдружение, но когато то е изказано на принципна основа и има за цел да подобри условията, в които може да извършваме своята дейност.

В този брой участва по друг повод с интервю и Стоян Стоянов, председател на УС на ЛРС-Шумен. Той споделя, че е гласувал за друг кандидат, но е поканен именно от вас в УС. Приема решението с висшегласие на общото събрание като „Глас народен, глас божи!“. Г-н Стоянов обаче е адвокат по професия и има достатъчна правна култура. С една дума, на какъв принцип е съставен новия УС и направихте ли някакви нетактични пропуски при съставянето му според вас?

Първо, аз бях обвинен, че съм направил управителен съвет само от удобни за мен хора, които са ме подкрепили, което не е вярно. Освен Стоян Стоянов има поне още петима членове на УС, които са ми казали, че не са гласували за мен на събранието. Аз съм на мнение, че УС трябва да е една платформа, която да събере и изнесе всички насторения в организацията и да ги постави на масата на УС, за да бъдат решавани там. Не да си говорим с нападки, с критики през социални мрежи, през интернет сайтове, а когато се видим лице в лице лицемерно да си мълчим. В тази връзка аз предложих г-н Стоянов, от една страна, защото в неговите компетенции като юрист би бил много полезен, от друга страна, той изразява мнението на инакомислещите. Когато има градивна критика и всички проблеми са публични, смятам, че резулатите са много по-добри.

Дали има грешки при определяне на състава на УС? Искам да кажа първо следното. УС се избира от членовете на общото събрание. Така или иначе бяха направени повече от 45 предложения за членове на УС, бяха внесени предложения от различни сдружения за много членове на УС. След като изчетох предложения от мен списък за състав на УС, голяма част от предложените, които не попаднаха в моя списък, подадоха отвод. Това го приемам като тяхно лично решение. Не считам, че аз съм наложил на делегатите поименния физически състав на УС. Всеки имаше право да предлага, да бъде предлаган и ако мнозинството го подкрепи да бъде член на УС. Дали има пропуски по отношение на това че дългогодишни председатели на управителни съвети на големи сдружения, дългогодишни членове на УС на организацията не са в състава на настоящия УС? Трябва да кажа, че те сами подадоха отвод, което означава, че може би те нямат доверие в мен и искат да се разграничат по някакъв начин от работата с мен. Аз съм убеден, че силата на организацията се корени именно във влиянието и въздействието на нейните членове. Убеден съм, че ако един човек иска да работи за организацията, той може да го направи и без да е член на УС. Затова ще разчитам на подкрепата на целия кадрови потенциал на нашата организация. Моята кауза е просперитетът на съюза на ловците и риболовците в България, а не постигане на някакво лично благоденствие.

Ако може да завършим с чувство за хумор. Надявам се, че няма да стигнем пак до заплахи със съд след това интервю, ако мога да се пошегувам така?

(Смее се.) И аз също се надявам! (Смее се отново.)

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ