Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Обратна връзка – Вътрешната сила

1.

Няма неудобни теми и неудобни въпроси, от които организацията да бъде пазена, за да не мисли върху тях колективно и публично та да не се разтревожи. Нужно е събуждане! Утре в съда може би ще бъдат викани ловци като свидетели и те ще бъдат противопоставяни един срещу друг в подкрепа на страните по делото. За какво единство тогава ще става дума?

Ясно и много масово беше изразен вот за промяна на досегашното статукво, както и на лицата, които го илюстрират.

Делегати по време на общото събрание цитираха констатация на проф. Нино Нинов, че съюзът не може да бъде съборен отвън, ако отвътре не се разедини. Наистина мъдро предупреждение защо е нужно да се пази вътрешната му сила.

Ловците са мъже на честта и достойнството. В дни на изпитания винаги са го доказвали, вече 119 години.

2.

Мирослав Въцов, председател на УС на ловно-стрелкови клуб „Плиска“

Разговорът с председателя бе частен по негово настояване. Наета е юридическа фирма, която е внесла искова молба в съда от името на клуба за нарушения на закона и на устава на НЛРС-СЛРБ във връзка  с провеждане на избора на нов УС и КС и избор на председатели на УС и КС. Член на клуба е класираният втори в надпревата за кандидат за председател на УС на НЛРС-СЛРБ Георги Тошев, председател на УС на ЛРС София – Изток, който е с дистанция от 59 гласа спрямо първия. Имах частен разговор и с него. Очаквах и двамата да споделят публично мнението си в съюзното списание, но те се въздържаха.

3.

Михаела Тодорова, главен юристконсулт на НЛРС-СЛРБ:

Справедливост ли се търси или осуетяване на дейността на новия УС за 3–4 години чрез обжалвания, горе-долу колкото един мандат. Не се ли прави опит с юридически средства да се омаловажи единодушния избор на инж. Васил Василев? Безспорното в момента е, че към исковата молба с отделна молба е поискано спиране на вписване в регистърния съд на осъществения избор за председател и орган на управление. Неприятното е, че по този начин се спира оповестяване пред трети лица на избора, като продължителността на спирането е обвързано с продължителен времеви период, поради наличие на висящо дело.

В качеството си на висшестояща организационна структура Националното сдружение осъществява дейност, включително с делегирани по закон правомощия, свързана с държавни органи, администрации на държавни органи, държавни длъжностни лица, общински органи на местно самоуправление, кредитни институции, национални и международни организации.

В този смисъл това е представителство в мащабен аспект и не може да се съпостави с частните интереси и едностранното представителство на един спортен клуб, предявил съответното искане за спиране на вписване.

Опитът да се възпре дейността на организацията е опит да се възпре дейността на сдруженията, членове на тази организация.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ