Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Общо събрание на ЛРС-Исперих – Сдружението е финансово стабилно

На проведеното общо съ­брание на ЛРС-Исперих бяха изтъкнати добрите резултати в ловностопанската дейност през изминалата година, коя­то бе юбилейна и през лято­то се състоя ловният събор, посветен на 120-ата годиш­нина от началото на ловното движение в Лудогорието. На събранието присъстваха 41 делегати при избрани 46 от 17-те ловни дружинки. В до­клада си председателят на сдружението Васил Стоянов посочи положителната дей­ност през изминалия период. Над 720 са членовете ловци заедно с риболовците, а лов­ната площ е 55 хил. ха. През миналата година са обучени нови 74 ловци, които вляха силите си в дружинките, кое­то води до подмладяване. Добре се използва стрелко­вият комплекс, където се во­дят обучения, провеждат се и състезания по ловна стрелба в дисциплината „Скийт“.

Във финансово отноше­ние сдружението е стабилно, няма задължения към креди­тори. По време на ловните излети не са допуснати нару­шения с огнестрелно оръжие и ръководителите на лова са добре обучени за правилната организация на лова, отчете Васил Стоянов.

След доклада на УС и на КС станаха разисквания, по­ставиха се някои въпроси, вълнуващи делегатите. При­ета бе програмата за тази година, в която Национална­та ловно-рибарската органи­зация ще отбележи 120-го­дишното юбилейно честване в Карлово със събор. Свой принос ще имат и ловните дружинки от исперихското сдружение.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ