140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Общо събрание на ЛРС-Силистра – ТРЕВОГИТЕ ОСТАВАТ

Проблемите, които съпътстваха ловците от Крайдунавска Добруджа през изминалия сезон бяха много сериозни. Районът беше лишен от ловни излети заради намереното умряло от АЧС диво прасе в община Кайнарджа още през октомври, а между България и Румъния беше изградена предпазна мрежа за преминаване през границата и евентуално пренасянето на заразата от Африканската чума по свинете. Проблеми, които донесоха много тревожни месеци за ловците от този край, които нямаха нормален ловен сезон. Половината от дружинките на ЛРС ” Сокол 1″ в Силистра имаха пълна забрана за достъп в зоната на АЧС. В същото време от ДГС добиваха дървесина, гъбари и билкари бродиха из горите, а ловът беше забранен. В Румънско има над хиляда огнища, но не се прекратяват ловните излети, а у нас се стигна до големите проблеми, които тревожат нашите ловци. Една част от тях се насочиха към излети на фазани, които са много атрактивни. В ЛРД-Искра и ЛРД-Ирник много успешно се провеждат излетите за диви зайци, където популацията от години е най-добра в Североизтока. Тези и други неща бяха изтъкнати на общото събрание на ЛРС ” Сокол 1″ в Силистра от Орлин Николов, председател на УС на ЛРС-Силистра.

Гости на събранието бяха Васил Василев, председател на НЛРС-СЛРБ, областният управител Ивелин Статев  и представители на ДГС в Силистра. На всяко заседание на УС на ЛРС се е давала информация за проникналата зараза на Африканската чума по свинете. За пръв път от последните десет години сдружението не си изпълни плана за отстрел на диви свине, въпреки проблемите от забраната обаче има отстреляни общо 232 свине при предвидени 280. През сезона 16 дружинки имаха пълна забрана за ловуване, а в 6 груповият лов се провеждаше без кучета. След откриването на първото огнище в района на община Кайнарджа до румънската граница, се предприе претърсване на целия ловен район. Активно участие взеха ловците от сдружението, като не се откриха  умрели или болни животни. От изпратените 166 проби по време на излетите не беше доказано наличие нито АЧС или трихинелоза. По време на таксацията обаче в в ЛРД-Цар Асен бяха открити два трупа на умрели диви свине. Пробите доказаха наличие на Африканска чума по свинете.

Голяма част от въпросите, които зададоха делегатите, бяха насочени към бъдещото на лова при тях. Естествено преобладаваха проблемите по АЧС, като в изказването си председателят на НЛРС-СЛРБ Васил Василев се спря подробно на проблема. Няма чуваемост по високите етажи на властта, явно в момента ги занимават други дела и никой не обръща внимание на вълненията на ловците от Крайдунавска Добруджа.  Васил Василев обеща да работи активно с отговорните фактори,  защото ловът е спортът, който е в душата на мнозина. Неизвестните в Силистренския край будят тревога  и всички се надяват да има по-добър изход.

Общото събрание гласува следващата година да се проведе ловен събор, който ще е посветен на 125-ата годишнина от началото на ловното движение в този край. Раздадени бяха награди на най-добрите в лова на отделните видове дивеч.

Георги НИКОВ

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество „Сокол – 1 Силистра” – гр. Силистра
Пощ. код: 7500
Телефон: 82-15-50
Мобилен: 0877 350 740

Реклама

ЛОГО - СЛРБ