140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Общо събрание на ЛРС-Стара Загора – Комуникация, откритост и диалог – това е гаранцията за доверие и постигането на високи резултати

ЛРС-Стара Загора отчете своята дейност за изтеклата 2018 година. В присъствието на 72 делегати председателят на сдружението Стефан Димитров направи обстоен отчет  на ловностопанската и  организационната дейност. В постигането на добри резултати за това ръководство винаги най-важна е добрата комуникация  както с председателите и секретарите на ловно-рибарските дружинки, така и с всеки член на сдружението.  Свеждане на информация, обсъждане и вземане на решения по всякакви възникнали въпроси, провеждане на политика  на откритост, информираност и диалог. Организацията на провеждането на ловните излети, резултатите от тях, извършваните ловностопански мероприятия, грижите за дивеча, създаването на условия  за спокойствие в  местообитанията им, грижи за съхранение и размножаване на видовете и не на последно място – регулирането на хищниците, са част от задачите на ръководството на сдружението и ловците. След пролетната таксация бе направен подробен анализ на видовете дивеч и изводите за отстрела и правилното и коректно отчитане в разрешителните за лов.

Отчитайки резултатите от дейността през изтеклия период, Стефан Димитров връчи грамоти на председателите на първите три ловни дружини за най-добри резултати в отстрела на прелетен, на местен дребен дивеч, на дива свиня,  на хищници, на трите ловни дружини разселили най-голям брой фазани, яребици, кеклици, токачки и полудиви патици.

Грамоти за заслуги в развитието на ЛРС-Стара Загора и книга „Ловът в България” бяха връчени на председатели и секретари, юбиляри през годината.

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество “Стара загора” – гр. Стара загора
Пощ. код: 6000
Телефон: 63-90-14
Мобилен: 0878 925 696

Реклама

ЛОГО - СЛРБ