Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Общо събрание на НЛРС-СЛРБ, ден първи: отчети

На 23 юни в парк-хотел „Москва“ в София се проведе първата част от общото събрание на НЛРС-СЛРБ, в която беше отчетен мандатът на УС на НЛРС-СЛРБ. Събранието започна с посрещане на знамето на Националната организация и минута мълчание в памет на починалите ловци по време на мандата. Беше избрано ръководство на събранието в състав от трима души – Богомил Янев от ЛРС-Гоце Делчев, Васил Дончев от ЛРС-Кърджали и Веселин Балтаджиев от ЛРС-Бяла. Сред официалните гости бяха заместник министърът на земеделието и храните Атанас Добрев, инж. Григор Гогов и проф. Стоян Кушлев, бивш председател на НЛРС-СЛРБ. Беше определена мандатна комисия от 7 души.

Първата точка от дневния ред беше отчет на дейността и финансовото състояние на УС на НЛРС-СЛРБ за 2016 г. и за целия 4-годишен мандат, представен от председателя инж. Иван Петков. Запасите на благородния елен са нараснали със 17 %, допустимият запас е надхвърлен. При елена лопатар се наблюдава увеличение с 15 %, при сърните 11 %, при дивата свиня 6 %, при фазана 13 %. Изтъкнати бяха проблеми, засягащи популацията, като бракониерство, болести и др.

Беше отчетена и числеността на хищниците. През 2016 г. са отстреляни най-много вълци през последните години. При чакала се наблюдава увеличение с 6 %, намалява отстрелът на лисици. Бяха изведени и резултатите от Националната програма за разселване на дивеч, спомогнала за постигане на устойчиви популации на някои видове дивеч.

Последва отчет на финансовото състояние на организацията, което е стабилно. Приходите за 2016 г. са изпълнени със 114 %. Завишени са приходите на ловно-рибарските сдружения от стопанска и регламентирана дейност през мандата 2013 – 2017 г. През мандата имаше редица инициативи и участия в международни форуми.

След приключването на отчета приветствие към присъстващите отправи заместник министърът на земеделието и храните Атанас Добрев. Той отправи поздрав и от министъра Румен Порожанов, изтъквайки амбициите на министерството за съвместна работа с НЛРС-СЛРБ и утвърждаването на България като световна ловна дестинация.

Събранието продължи с отчет за дейността на „Сокол-БЛРС“, представен от управителя на фирмата инж. Борислав Бечев. Той представи данните за разселването на птици в сдруженията през 2016 г., както и за пролетното разселване през пролетта на 2017 г. Благодарение на разселванията е възстановена популацията на яребицата. В Луковит е отворено патичарско стопанство, както и зайцеферма, в съответствие с желанията на сдруженията за увеличаване на популацията на въпросните видове.

Друга важна дейност на фирмата е издателската. В момента финансовото състояние е стабилно, а специално внимание беше обърнато на новия сайт „Дивото“.

Точка трета от дневния ред беше отчетът на Контролния съвет, представен от председателя на КС Георги Тошев.

След 30-минутна пауза събранието продължи с дискусия, чието начало даде главният редактор на сп. „Лов и риболов“ Георги Гроздев. Той отправи запитване защо списанието достига само до 1 от 70 ловци и защо и докога ще се продължава да се държи в режим на оцеляване и да се подценява ролята му, отчитайки и липсата на интернет версия на изданието. Гроздев отбеляза, че списанието липсва от медийния мегдан в България, макар и да е най-старото печатно издание в България.

Следващ беше Петър Дееничин от ЛРС-Панагюрище. Той постави въпроса за разрешителните за индивидуален лов на хищници и дали заповедта е законосъобразна и задължителна.

Изказа се и Веселин Симеонов, председател на ЛРС-София-север, който отправи запитване по отношение на отчета на Контролния съвет и по-точно договора за отдаването под наем на ресторант в сградата на НЛРС-СЛРБ, какъв е регламентът и обявен ли е търг. На поставените въпроси отговориха Михаела Тодорова, юрист на Националната организация, и Иван Петков.

Зад микрофона след това застана Иван Василев, председател на ЛРС-Благоевград, който апелира средствата за съюзните издания да бъдат разпределени наполовина между НЛРС-СЛРБ и сдруженията и така всяка дружинка да бъде абонирана. Той призова и за равнопоставеност в Националната програма за разселване.

Д-р Васил Паница, председател на ЛРС-Пловдив, от своя страна каза, че НЛРС-СЛРБ трябва да обърне внимание на по-малките сдружения и призова за по-чест контакт. В изказванията се включи и ген. Кольо Милев, председател на ЛРС-Сливен, който призова за единност в НЛРС-СЛРБ.

Друг въпрос постави Евгени Абаджиев, председател на ЛРС-Пазарджик – работата с децата и подрастващите, чиито мозъци според него са промити с псевдоекологични идеи. Абаджиев постави мрачната прогноза, че ако нещата продължават така, след 20 години ловът може да бъде буквално забранен.

Интересно беше предложението на проф. Стоян Кушлев, който даде идея през 2017 г. да бъде организирана международна конференция по повод 120-ата годишнина от първия закон за лова в България. Кушлев предложи още броят на членовете на УС на НЛРС-СЛРБ да бъде намален на 15 души.

Важен беше и проблемът, поставен от Валентин Георгиев, председател на ЛРС-Плевен, а именно защо някои сдружения напускат НЛРС-СЛРБ и проведена ли е комуникация с тях.

Накрая бяха гласувани бяха бюджетът и членският внос за 2017 г., както и встъпителната вноска.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ