Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Обявление за свикване на Общо събрание на СНЦ “ЛОВНО-РИБАРСКО-ДРУЖЕСТВО-ДУЛОВО”

                                              ОБЯВЛЕНИЕ

ОТ СНЦ “ЛОВНО-РИБАРСКО-ДРУЖЕСТВО- ДУЛОВО” ГР. ДУЛОВО

                                        ОБЩО СЪБРАНИЕ

На сдружението на 14.04.2018 г.от 10.00 ч. зала 02 в сградата на община Дулово при

следния дневен ред:

 1. Отчет на УС на сдружението за 2017 г. и освобождаването му от отговорност.
 2. Отчет на КС на сдружението за 2017 г. и освобождаването му от отговорност.
 3. Приемане на финансов план на сдружението за 2018 г.
 4. Определяне на размера членския внос на сдружението за 2019 г.
 5. Промяна на устава на сдружението.
 6. Избор на нов УС и председател.
 7. Избор на нов КС и председател,.
 8.  Избор на представители на ЛРС-Дулово в НЛРС-СЛРБ гр.София.
 9.  Избор на знаменосец на сдружението.
 10.  Разглеждане на заявления и жалби от членовете на сдружението
 11.  Разни

При липса на кворум и на основание на чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе при същия дневен ред.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ