Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Очаквани разселвания в равнинните райони на ЛРС-Асеновград

асеновград разселване

В ловните полета на дружините в селищата от тракийското поле, членуващи в ЛРС-Асеновград, се констатира, че зимата не се е отразила зле на пребиваващите там диви зайци и птици.

Независимо от това, ловците от с. Болярци, с. Садово, с. Кочево и дружина Асеновград II доотгледаха във волиерите си и разселиха 175 яребици, като най-голям е броят на разселените птици в ЛРД-Болярци с председател Костадин Алексов.

В Садово дружината с председател Пламен Желев констатира, че има запазени в полетата си много яребици, но въпреки това доотгледаха и пуснаха още 40 бр. Ловците от Садово са планували и закупуване на 100 фазана.

асеновград разселване

Всички дружини на ЛРС-Асеновград подхранват усилено. 

Предстои да бъдат закупени и доотгледани още 10 броя зайци и повече от 800 фазана, 600 от които ще бъдат разселени в ловностопанския район на ЛРД-Болярци.

Очаква се в края на лятото в повечето дружини да се доотглеждат фазани, патици и яребици, които ще се осигуряват много емоции за ловните излети през новия сезон. 

Костадин БУЮКЛИЕВ

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ