Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Оспорват експертиза на Лесотехническия за Борисовата градина

Всички твърденията за изсичане на растителност и безотговорни намеси в дървесно-храстовите масиви на територията на Борисовата градина са нелепи и злонамерени. Това се посочва в изявление на ректора на Лесотехническия университет проф. д-р Иван Илиев, цитирано от Агенция Фокус.

Проф. д-р Илиев отбелязва, че целта на проекта за Инвентаризация и ландшафтна оценка на лесопарковата част на Княз Борисовата градина е да изследва и опише състоянието на лесопарковите територии в Столична община и да посочи необходимите мерки за съхраняване и възстановяване на горските масиви.

Той посочва, че досега са извършени четири предходни инвентаризации на растителността на Княз Борисовата градина – 1909 г., 1935 г., 1980 г. и през 1999 г., а съгласно законодателството паркоустройствените проекти се актуализират през 10 години, за да се осигури оптималното състояние и защита на растителността – дървесна и храстова.

Без стриктното прилагане на установените и предвидени дейности и грижи от инвентаризацията и ландшафтната оценка на територията на лесопарковата част, ще последва деградация на растителността и редуциране на рекреационните и възможности, изключително необходими в столичния град, категоричен е ректорът на Лесотехническия универистет.

Той допълва, че преди да влезе в сила разработваният проект, на етапи се провеждат обществени обсъждания, чиято цел е запознаване на заинтересованите страни и гражданите със смисъла и целите му. След тях проектът се одобрява от професионална и административна комисия и едва тогава влиза в сила за изпълнение през следващ 10 годишен период.

Проф. д-р Илиев допълва, че първите резултати от работата сочат, че преобладаването на боровите култури (бял и черен бор) е отстъпило място на широколистната растителност. Това е резултат на активно протичащия сукцесионен процес на възстановяване на естествената за този район широколистна растителност. По своя облик насажденията наподобяват такива от естествен произход.

Успешно са протекли интродукционната и в значителна степен аклиматизационната фаза на използваните чуждоземни видове. Показатели за успешното естествено възобновяване на гората са добрият растеж и развитието на подраста.

По думите му целта на лесотехническата оценка е комплексен подход за поддържане и подпомагане на естествените процеси, които протичат в лесопарковите насаждения, както и подобряване на рекреационната им и естетическа стойност.

Категорично подчертаваме, че работата ни не включва по никакъв начин каквато и да е промяна на статута на територията или строителни дейности от какъвто и да е порядък, каквито спекулации се правят. С договора между Лесотехническия университет и Столична община се цели максимално отговорна и професионална защита на лесопарка на Княз Борисовата градина, както и на всички лесопаркови територии на София.

Дейността по инвентаризацията и ландшафтната оценка е в пълно съответствие с всички закони, наредби и нормативни документи действащи в тази област, както и най-високите професионални стандарти и научна етика.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ