Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

От вестник “Наслука” – С екоматериали реставрират средновековна църква

В началото на юли за­почна реставрацията на църквата „Свето Рождество Богородично” в свогенското село Миланово.

Председателят на ловно-рибарската дружина в село Миланово Алексан­дър Георгиев, присъствал на първата копка, разказва, че тя е построена през 1480 г. в махала Старо село на Миланово. Мястото е свято. Построената обител обаче трябвало да бъде затрупана за един ден, за да е по зако­ните на османската империя – българските църкви по тур­ско време не можели да са извисени, а трябвало да бъ­дат ниски, вкопани в земята и без камбанарии.

Реставрационните и строителните дейности се осъществяват в рамките на мащабен проект на Софий­ска област с наименованието „Храмът на родовата памет”.

Изпълнител на про­екта е сдружение „Свето Рождество Богородично”, а сред партньорите е Дирек­ция на природен парк „Вра­чански Балкан“ към ИАГ и Полар Пермакълчър Солю­шънс – Кралство Норвегия.

Светото място е паметник на културата от местно зна­чение. Освен реставрация и консервация на мястото ще бъде възстановена камба­нарията на храма, а близо до него ще има място за отдих.

Реставрацията ще бъде направена с екологич­ни материали и няма да се полага бетон. А черният път няма да бъде асфалтиран, а насипан.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ