140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

От вестник “Наслука”: Сърни търсят спасение в Бачково

В с. Бачково, Асеновград­ска община, от месец ста­ва нещо, което никога не се е случвало по време на късна пролет и лято. Ловните полета на дружината са вляво от течението на р.Чая, а вдясно е районът на ловното стопанство в Карамуш. Именно от там в селото идват сърни.

В една от улиците скача върху покрив на лятна кухня бременна сърна. Изпочупва керемиди, но със следващи скокове от над 2 м попада в двора на ловеца Георги Луджев. Той се връща вкъщи и вижда настръхналото животно. Затваря входната врата към дворчето и на бегом се отправя към кмет­ството. Казва на новия, от 3 месеца кмет и повече от 15 години ловец Христо Кал­чев за случилото се.

Той отива до животното, което е готово всеки момент да роди. Сърната се държи доста дружелюбно. Дават й да пийне вода, а после като коза я повеждат отвъд ре­ката и пускат в м. „Срящо”, част от ловното им поле. Животното доста енергично навлиза в гората.

Така е с този случай, но след седми­ца намират мъртва сърна и рожбата й в крайните къщи на селото, отново в опазва­ния карамушки район. От­ново в капинак в този район намират и тазгодишен при­плод. Улавят го селяни без затруднение. Обаждат се на ловци и пускат малкото мъжкарче в своя ловен ра­йон.

Според председателя на дружината Георги Воде­ничаров вероятно вълчица с малки гони сърните. Не всички улавя и по-пърга­вите търсят спасение в селото. В дружината имат определени ловци, които през цялата година опазват дивеча от хищници, но това става само в техните ловни полета. Ако те се появят в района на Карамуш, би се стигнало до големи непри­ятности.

Дано управата на това стопанство прочете за ставащото със сърните в с. Бачково и предприеме бър­зи мерки за опазването на този най-красив дивеч.

Костадин Буюклиев

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ