140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

От вестник “Рибар”: Чакал краде от рибари

Йордан Найденов

Къмпингуващи рибари на язовир „Сопот” били неприятно изненадани, ко­гато в една ранна утрин установили, че чантата с приготвените дебели ме­зета и мариновани мръвки мистериозно е изчезнала.

Типично по български, вед­нага тръгнали съмнения в нечисти помисли на комшии по бивак. Скоро обаче се разбрало, че и при тях има установени липси в запаси­те. Хората все пак сформи­рали ударна група, която да дежури в следващата нощ, за да установи дали краде­цът ще се появи отново. И той действително се пока­зал.

Пред смаяните погле­ди на рибарите посред нощ край бивака дошъл чакал с големината на козел и се опитал пак да претършува из провизиите. Прогонили го своевременно, а хранител­ните запаси били изместени и закачени по крайбрежните върби и тополи, на недос­тъпно за неканения гост място.

Всъщност, загубите били възстановени с посещение на магазин в близкото село Лесидрен и рибарската идилия на „Сопот” продъл­жила. Далеч от битовите проблеми на колегите, на следващия ден млад троян­ски рибар имал късмета да улови солидна бяла риба и се снимал с нея, като дока­зателство срещу неверници.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ