Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Отчетно събрание на ЛРС-Дупница – Настоява се за залесяване на подлеза на автомагистрала „Струма“

Юлияна КОЛЧАКОВА

На 26.05.2018 г. се проведе общо събрание на ЛРС-Дупница. Сред основните предложения на събранието бе да се залеси подлезът на автомагистрала „Струма”, намиращ се на територията на ловната дружинка в с. Дяково, да бъде залесен. Делегатите единодушно приеха декларация искането да бъде изпратено до РДГ-Кюстендил. Причината е намаляването на популацията и отстрела на дива свиня от дружинките, ловуващи във Верила – факт, наблюдаван след изграждането на магистралата. Проблемът бе посочен от председателя на сдружението д-р Крум Бонев, след като ръководителят Кирил Боцев изнесе информация за таксацията за 2018 г. и изпълнението на плана за ползване на сърна и дива свиня за миналата година.

На събранието бе отчетена финансовата дейност на сдружението за 2017 г. От отчета на главния счетоводител Божана Христова стана ясно, че приходите са в размер на 54 418 лв. Постъпленията от членски внос и санкции са 41 488 лв., от наеми – 5330, от курс за подборен отстрел – 6000, от стрелбищния комплекс – 1600 лв., и др. През изминалия период са разходвани общо 72 891 лв. Най-голям е делът на средствата за заплати – 24 537 лв. За ремонт на покрива на фазанария, чешма, тоалетни и бетониране на пътеки са похарчени 6405 лв. За изграждане на две стрелбища за късо оръжие са били дадени 3710 лв. Отчетени бяха и набраните и изразходвани средства от такса „Стопанисване на дивеча” за 2017 г. Приходите от това перо са 74 600 лв., а разходите общо – 69 901 лв. Разходвани са 20 782 лв., представляващи отчисления в размер на 30% от прихода за РДГ. За закупуване и транспорт на 40 тона царевица са дадени 18 520 лв.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ