Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Отчетоха отличен сезон в ЛРС-Разград

разград събрание

Отличен сезон и преизпълнение на плана за ползване в частта за отстрел на хищници отчетоха на отминалото общо събрание ловците от Ловно-рибарско сдружение „Сокол“ в Разград.

При план 742 чакала са отчетени 918, преизпълнението е с 123%. При  лисиците преизпълнението е с 108% – планираните за отстрел животни са били  651, а отчетените 705, съобщи пред другарите си председателят на сдружението Пенчо Пенчев.

Издадени са 1580 разрешителни за индивидуален лов на хищници. Изплатени са 18 100 лв. за отстрелян чакал и лисица, отчете още Пенчев.

Съвсем близко до планирания план за ползване на дива свиня е и отчетеният отстрел за този вид дивеч, като през 2023 г. се забелязва ръст в отстрела в сравнение с предходни години. При план за отстрел на дива свиня 88 бр. ловците от сдружението в Разград са отстреляли 83 животни и така са реализирали 94,3% изпълнение на плана за ползване.

Най-много отстреляни диви свине имат дружините в селата Цар Калоян – 24 бр., Голям извор – 6, Костанденец – 5, с 4 бр. са Балкански, Благоево, Дянково, Желязковец, Разград 10, Сейдол, стана ясно още от доклада на председателя.

64,3% е изпълнението на плана за отстрел на благороден елен. Планирани са 14 бр., а са отстреляни 9.

разград събрание

През изминалата година 4 дружини са провели  по един групов лов на заек. За тези 4 излета са отстреляни 15 заека. Близко до плана за ползване – 690 бр.,  е отчетеният отстрел на фазан – 643 бр.

Най-лоши резултати отчитат ловците при ползването на яребици. За 2023 г. са имали план за отстрел 400 яребици, а са отчели едва 26.

На територията на сдружението през годината са разселени 1453 фазана на стойност 21 580 лв. и 280 яребици за 4 800 лв.

През отчетния период в сдружението са членували 1376 ловци, от които 1334  са заверили своите членски карти. Избран  е и нов УС, наброяващ 11 ловци. Работата им се подпомага от три работни комисии: кинология, спортна, лов и риболов.

Проведени са общо 9 заседания на УС. Сред отчетените дейности са организацията и провеждането на курс за кандидат-ловци и курс за придобиване право на подборен отстрел.

През февруари се е провела и традиционната ловна вечеринка.

На стрелбищния комплекс е  изградена фотоволтаична система, която осигурява необходимата ел. енергия. Монтирана е установка „Бягащ глиган”. Стрелбището е отворило врати за ползване от ловци срещу заплащане на такса.

Сдружението е закупило за свои нужди имот – животновъден комплекс в с. Ушинци, като целта е била в него да се доотглежда и адаптира дивеч за разселване.

Проведен е и дружествен турнир по ловна стрелба в дисциплината „Скийт” с участието на ловци от сдружението и регионално състезание, в което са взели участие и ловци от съседни сдружения.

През месец юни 2023г. около 200 ловци от сдружението са взели участие в Националния ловен събор в м. „Кабиюшка курия“ край Шумен по повод 125 години НЛРС-СЛРБ.

На 23 септември 2023 г. сдружението е било домакин на състезание за ловци и кучета, работещи със стойка  по правилата на „Св. Хуберт“, Зона североизток, от календара на НЛРС-СЛРБ.

През отчетния период е продължила борбата с АЧС. С радост ловците отбелязват, че болестта постепенно отшумява и пополацията на   диви свине се увеличава   на територията на сдружението. Проведени са обучения на ловци от дружините за вземане на проби от диви прасета, тяхното съхранение и предаване на компетентните органи за изследване за болестите АЧС и трихинелоза.

С огромно съжаление ловците отбелязват и сериозния инцидент  при  групов лов на дива свиня в ЛРД-Мортагоново, завършил с фатален край.

Сдружението е продължило своята практика да подпомага дружините, които обработват дивечови ниви. От отпуснатите средства през 2023г. са се възползвали – Манастирско – 710 лв., Благоево – 999,99 лв.

От решението на Общото събрание на сдружението от 2020 г. – до 30% от средствата по партидите на дружините да се изразходват по предложение на ловната дружина за ловностопански мероприятия, са се възползвали дружините – Голям извор – 606,40 лв., Кривня – 602,04 лв., Пороище – 1800 лв., Разград 10 – 1116,50 лв., Цар Калоян – 3446,30 лв.

„Независимо дали е имало дивеч и слука всички, които са излезли на лов, да се връщат в къщи живи и здрави“, каза в заключение председателят Пенчо Пенчев и пожела на всички през настоящата година и предстоящия нов ловен сезон  да няма инциденти и злополуки. 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ