Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Откриха малка дропла, смятана за изчезнала като гнездяща у нас

откриха малка дропла

Екземпляр от редкия вид птица стрепет, известна още като малка дропла, който се счита за изчезнал като гнез­дящ в България, е регистри­ран на 9 декември.

Малката дропла е намерена на паси­ще, попадащо на територия­та на община Стамболово, Хасковска област, съобщава Българското дружество за за­щита на птиците (БДЗП).

Тя е открита и фотографи­рана от ветеринарния лекар Георги Георгиев, който е член на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Мястото е посетено повтор­но от съвместен екип от екс­перти на дружеството и на фондация „По-диви Родопи“.

Присъствието й в района е документирано отново.

Птицата е от наземно гнез­дящ, моногамен вид. Снася 2–6 яйца, които се мътят 20– 22 дни. При мътенето мъжки­ят охранява гнездото. Храни се с наземни бавно подвижни насекоми и други безгръбнач­ни и дребни гръбначни живот­ни и растителни части.

Малката дропла е от рядък вид птици, гнездил в района на Хасково преди повече от 100 години. Природозащитни­ят статус на вида в България е „изчезнал“. Предполага се, че последните гнездовища на малка дропла в нашата страна са просъ­ществували в Северна Бъл­гария до около 50-те години на миналия век.

Сега отделни екземпляри се наблюдават изключително рядко, основно през зимните месеци. Смята се, че в страната зимуват до 10 птици, но не е регистри­ран по време на ежегодните среднозимни преброявания от 1977 г. досега.

Произходът им е неизвес­тен, но се предполага, че са от популацията в Украйна.

Защитен вид от 1962 г., включен в ЧКБ (1985).

Еколозите алармират, че кацнал, стрепетът може да се сбърка от неопитен наблюда­тел с женски фазан. В полет се различава лесно по бялата долна част на крилата.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ