140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Откриха рядък вид костенурка в центъра на Хасково

костенурка хасково

Екземпляр от изключително редкия вид „каспийска блат­на костенурка“ (Mauremys caspica) е открил експертът от РИОСВ-Хасково Стоян Литов в центъра на Хасково, съобщиха от екоинспекцията.

Каспийската блатна кос­тенурка е в Червената книга на защитените от изчезване видове от 2015 година. Видът е разпространен в сладковод­ни водоеми между централна Мала Азия и Туркменистан. Достигат дължина на черуп­ката около 25 сантиметра.

В Девин проведоха кулинарен фестивал „Царството на пъстървата”

Хранят се с различни во­дни безгръбначни и растения, като младите са предимно месоядни, а с напредване­то на възрастта започват да ядат повече растителна хра­на.

Най-близкото местообита­ние на каспийската блатна костенурка в област Хасково се намира в района на река Банска, до село Клокотница. Влечуги от този вид са реги­стрирани и в защитена мест­ност „Дефилето“ по поречи­ето на река Харманлийска в близост до Харманли.

Най-вероятно костенурката от застрашен вид е била уло­вена и донесена в Хасково, предполагат експертите от „Биологично разнообразие, защитени територии и зони“ в РИОСВ. Често се случва хората да гледат костенурки в дворовете си.”По всяка ве­роятност влечугото е „избяга­ло“ от нечий двор, тъй като в района, където е открито, има доста къщи”, допускат експер­тите. Според тях е нищожна е вероятността животното само да е допълзяло до Хасково от най-близкото известно место­обитание на вида.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ