Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Отличен сезон отчитат ловците от ЛРС „Странджа” – Болярово

болярово лов

Много добър, дори отли­чен, сезон отчитат ловците от „Сдружение на ловците и рибо­ловците – Странджа” гр. Боля­рово. 59 са отстреляните диви свине. От тях 41 са мъжки, ос­таналите 18 са женски припло­ди. Резултатът е близо 3 пъти по-добър в сравнение с пре­дходния сезон, когато всички 14 дружини са отчели отстрел на 22 животни от този вид.

„Числата са далеч под тези от най-добрия сезон на „Сдру­жение на ловците и риболо­вците – Странджа” гр. Боля­рово, когато само дружината в село Крайново е имала 150 отстреляни диви свине, но тен­денцията от близо трикратното повишение в сравнение със се­зон 2022/2023г. е обнадеждаваща и красноречиво говори, че заразата АЧС е отминала“, коментират резултатите запа­лени по груповия лов на дива свиня ловци.

Като силни дружини на бо­ляровското сдружение „Стран­джа“ за отминалия сезон в лова на дива свиня се очерта­ват Воден, Странджа, Голямо Шарково, които стопанисват територии по границата с Тур­ция.

болярово лов

„Те винаги са били силни дружини и винаги са имали хубав отстрел. В ловните им полета има гора и в тази гора има много жълъд. – обясни специалистът по лова на „Сдружение на ло­вците и риболовците – Стран­джа” гр. Болярово Николай Вълчев. – Зимата, като падне снегът, животните се съ­бират в уюта на гората, ровят снега и намират храна. Затова и по време на сезона за групов лов на дива свиня животните са в ловностопанските райони, които „силните“ дружини стопа­нисват“. Допустимият запас на най-предпочитания за лов дивеч в района на Болярово е 157 бр., реалният запас е 128, планът за ползване предвижда отстрел на 71 животни, а са от­стреляни 59.

С 25% изпълнение на плана за отстрел на сърна могат да се похвалят още от сдружение­то. При планирани за ползване 36 броя животни от този вид са отстреляни 9. Липсват трофеи, защото на подборен отстрел са подложени предимно прип­лоди и очевидно изостанали в развитието си млади животни. Общият запас на сърни в сдру­жението е 880.

Ловците от „Сдружение на ловците и риболовците – Странджа” гр. Болярово имат силен сезон и при хищниците. Отстрелът на чакали е изпълнен на 72.5%, а на лисици – на 32%.

Изключително резултатен е и сезонът, ако се погледне през призмата на отстреляните вълци на територията на сдру­жението. При запас 48 от този най-ловък хищник са отстреля­ни 15 екземпляра. Един от тях паднал от точния изстрел на опитен хищничар от дружина Странджа, а за благодарност местен животновъд дал банкет за цялата дружина.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ