140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Отново екоинцидент в Родопите: Измря риба и в река Черна

река черна

Още не са стихнали коментарите относно изтравянето на река Девинска и ето нов екоинцидент с родопска река. Този път измря риба в река Черна в Смолян.

От РИОСВ-Смолян съобщиха, че са реагирали на подаден сигнал и са напра­вили обход в района на ж.к. „Петровица“, където са констатирали миризма на канализационни битово-фекални води и са открити мъртви риби. Проверяват се дейностите по реализацията на втория воден цикъл на Смолян в обходения участък, съвместно с община Смолян. По случая се извършва проверка и от органите на МВР. В района няма промишлени предприятия, формиращи отпа­дъчни води, които се заустват в река Черна.

Същевременно от МОСВ обявиха резултатите от предприетото изследване на водата на река Девинска, непосредствено след залповото замърсяване от производствена авария в предприятието за бутилиране на минерална вода „Девин ЕАД“. Има минимално превишение на допустимите стойности за добро състояние по следните показатели: азот амониев, ортофосфати и общ фосфор. Изследването е проведено от експерти от Басейнова дирекция „Източнобело­морски район“.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ